Yazı Arşiv

19. Yüzyıldan Günümüze Bulgaristan Anarşist Federasyonu

FAB, iktidar kurumlarını tamamen yıkmayı, dolayısıyla bütün problemlerin kaynağını hedef alan, devrim düşüncesi etrafında toparlanmış insanların oluşturduğu bir gruptur. Toplumsal sorunları büyük ya da...

ANARŞİST BİR TEAMÜL: ÖZGÜR YAŞAMIN YENİDEN YARATILMASI

“Anarşizm, geleceğin toplumunun ayrıntılı bir planı değildir. Toplumun temelini, toplumsal adalete uygun olarak yeniden biçimlendirmek üzere girişilmiş bir çabadır.” Isaac Puente “Her şeyin, özgür komünlerde örgütlenmiş...

21. yy’da Teslimiyet Teorileri ve Pratikleri: “Truva Atı”ndan “Truva Pandası”na –...

Altı sene önce Sydney’de, binlerce kurum ve milyonlarca insan, akşam saatlerinde ışıklarını 1 saat süreyle kapayarak iklim değişikliği gibi birçok çevresel sorundan “dünyayı kurtarmıştı”....

Rudolf Rocker’ın “Anarko-Sendikalizm”inden Sendikaların Bugününe

Sendikalist mücadelenin unutturulmak istenen, anarşist kökenine yaptığı vurguyla ısrarla yok sayılan bir hareket ve düşüncenin kitabıdır Anarko-sendikalizm. İşçi direnişlerini sahiplenmeyen, grev-boykot-eylem noktasında kendini geri çeken;...

Anarşistlerin Ekonomi Tartışmaları (1) Katılımcı Ekonomi

Başka bir sosyal, siyasi ve ekonomik ilişki biçiminin olmayacağını uzun bir süredir savunanlar, bu duruma kendilerini bile inandırdılar. Kapitalizmin tarihin son aşaması olduğuna, insanlığın...

1. Sayı

  SAYI 1 Savaşta Barışta Kapitalizm Öldürür Devlet Adaletsizliktir Ne Obama’nın Şekeri Ne Esed’in Zekeri Patronsuz Efendisiz Dünya İçin… Occupy, %99 mu? Radyasyonlu Fındıktan Sonra Pastörize Süt Dağıtıyorlar Azim Ve Kararlılıkla 100...