Kasım Ayında 294 İş Cinayeti

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına baktığımızda Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında en az 132 işçi, Mart ayında en az 113 işçi, Nisan ayında en az 223 işçi, Mayıs ayında en az 166 işçi, Haziran ayında en az 190 işçi, Temmuz ayında en az 164 işçi, Ağustos ayında en az 218 işçi, Eylül ayında en az 211 işçi, Ekim ayında en az 207 işçi ve Kasım ayında en az 294 işçi hayatını kaybetti. 2020 yılının ilk on bir ayında iş cinayetlerinde en az 2032 işçi arkadaşımızı kaybettik…

• 294 emekçinin 248’i ücretli (işçi ve memur), 46’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor…

• Yaşamını yitirenlerin 21’i kadın işçi, 273’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret/büro, metal, sağlık, konaklama ve belediye işkollarında gerçekleşti…

• Üç çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, kimya ve konaklama işkolunda gerçekleşti…

• 51 yaş ve üstünde ise çalışırken yaşamını yitiren 141 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, gıda, maden, tekstil, ağaç, iletişim, ticaret/büro/eğitim, metal, inşaat, taşımacılık, gemi/tersane, sağlık, güvenlik ve belediye işçileri…

• 4 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi: 2’si Suriyeli, 1’i Özbekistanlı, 1’i Ukraynalı…

• Yaşamını yitiren işçilerin 23’ü sendikalı. Sendikalı işçiler iletişim, eğitim, metal, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.

• yaşamını yitirenler en çok sağlık, ticaret/büro/eğitim, tarım, inşaat, belediye, taşımacılık, metal, güvenlik, enerji, gıda, tersane ve konaklama işkollarında oldu.

• En fazla yaşamını yitirme sebepleri sırasıyla Covid-19, yüksekten düşme, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, kalp krizi, zehirlenme/boğulma, elektrik çarpması ve şiddet.

• Covid-19 nedenli yaşamını yitirmeler sırasıyla sağlık, ticaret/büro/eğitim, belediye, metal, güvenlik, tarım, tekstil, iletişim, taşımacılık, gıda, basın ve enerji işkollarında meydana geldi.

14 yaş ve altı yaş grubunda 1 işçi,
15-17 yaş grubunda 2 işçi,
18-27 yaş grubunda 25 işçi,
28-50 yaş grubunda 112 işçi,
51-64 yaş grubunda 112 işçi,
65 yaş ve üstü yaş grubunda 29 işçi,
Ve yaşını bilmediğimiz/öğrenemediğimiz 13 işçi yaşamını yitirdi.

Kaynak: ISİG Meclisi