Sinbo İşçileri Direnişe Başladı

Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) üyesi Sinbo işçileri, sendikalı oldukları için ücretsiz izine çıkartmalara, işten çıkarmalara, kölelik yasalarına ve saldırılara karşı direnişe başladı. Sinbo işçileri bugün fabrika önünde çadırlarını kurdu

Açıklama yapan Hüsne Öztürk, “Sinbo’da yasalara, kurallara aykırı çalışma koşulları uzun süredir hayata geçirilmektedir. Sendikamızın bir dizi müdahalesiyle kısmi düzeltmeler yapan Sinbo yönetimi, pandemiyi fırsata çevirerek eskisinden daha ağır dayatmaları hayata geçirmiştir. İşçilerin gece vardiyası dahil günde 12 saat çalıştırılması, bazı servislerde balık istifi gibi taşınması, makinaların ayarları ile oynanarak kısa zamanda daha fazla iş basılması, üç işçinin bakması gereken makinalara bir işçinin bakmak zorunda bırakılması, mobbing, işten atma tehdidi, pres makinalarının sensörlerinin iptal edilmesi vb. uygulamaları Sinbo da gündelik ve olağan hale gelmiştir. Bunun üzerine pandeminin yarattığı sonuçlar eklenince fabrika, işçilere işkence kampına dönüşmüştür.Hayata geçirilen kuralsız çalışma dayatmalarına karşı çıkan işçilere ise kapı gösterilerek, ‘işine gelirse çalış’ denmektedir” dedi.

Dayanışma ve birlikte mücadele çağrısı yapan Öztürk, taleplerini sıraladı:

■ “7244 sayılı geçici yasa iptal edilsin, tüm çalışanlara iş ve ve gelir güvencesi sağlansın.
■ Keyfi ve hiç bir hukuki dayanağı olmadan ücretsiz izin saldırısı ile karşı karşıya kalan üyelerimizin hak kayıpları giderilsin, ücretsiz izin uygulaması sonlandırılsın.
■ Sendikaya üye olma hakkı başta olmak üzere sendikal haklara dönük yasadışı saldırılar son bulsun.
■ Çalışma saatleri ve koşulları pandeminin açığa çıkardığı gerçekler üzerinden, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri esas alınarak düzenlensin.
■Tüm çalışanlara fazla mesaiye kalmadan geçimini sağlayacakları ücret verilsin.
■ Covid-19 pozitif çıkan bölümler başta olmak üzere tüm fabrikada genel karantina önlemleri alınsın, işçiler ücretli izne çıkarılsın.
■ Yönetimin talimatıyla, ustabaşı ve şeflerin hayata geçirdiği, baskı, mobbing, tehditler sonlandırılsın.
■ İlgili bakanlıklar ve birimleri fabrikaları denetleyerek görev ve sorumluluklarını yerine getirsinler. Patronların her türlü keyfi tutum ve dayatmasını örtbas etmekten vazgeçsinler.

Eylem, alkış ve sloganlarla sona erdi.