SES Ankara Şube: Ranta Değil Halka, Emekçiye Bütçe

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesine kapsamında taleplerine ilişkin Hacettepe Üniversitesi’nde bilgilendirme broşürü dağıtıp, açıklama gerçekleştirdi

. “Ranta değil, halka, emekçiye bütçe” pankartının açıldığı açıklamada konuşan SES Ankara Şube Hukuk Sekreteri Sabiha Akdeniz, “AKP döneminde, sağlık hizmetleri ile bütünlüklü olarak yürütülen; çevre, gıda, endüstriyel kirlilik, temiz su, sağlıklı beslenme gibi hizmetler reform adı altında sağlık hizmetlerinden koparılmıştır” diye belirtti.