Ankara Kadın Platformu Bildiri Dağıttı

Geçtiğimiz hafta 11 Kasımda Dikimevi metrodan başlayarak Kızılay’a kadar bildiri dağıtımı gerçekleştiren Ankara Kadın Platformu bugün de Tunalı Hilmi Caddesi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma ve Mücadele Günü’ne çağrı yaparak bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

“Sesimiz Yankılansın: Emeğimizden, Kimliğimizden, Birbirimizden, Mücadelemizden, Sokaklardan Vazgeçmiyoruz!” diyen kadınlar, 25 Kasım’da Sakarya Caddesi’nde yapılacak olan eyleme çağrı yaptı.

Ankara Kadın Platformu’nun bildiri metni şöyle:

Sesimiz Yankılansın: Emeğimizden, Kimliğimizden, Birbirimizden, Mücadelemizden, Sokaklardan Vazgeçmiyoruz!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Mücadele ve Dayanışma günü. 1960lı yıllarda Dominik Cumhuriyeti’ni yöneten faşist diktatör Trujillo’ya karşı mücadelenin öncüsü olan 3 kız kardeş Maria Mirabel, Minerva Mirabel, Patria Mirabel. Kod isimleri “Kelebekler” olan Mirabel Kardeşler’in öldürüldüğü gün 25 Kasım. Diktatörlüğe karşı direnen ve katledilen Mirabel Kardeşler ölümlerinin 60.  Yılında bıraktıkları mirasla tüm dünya kadınlarının mücadelesine ilham olmaya devam ediyor.

Yaşadığımız coğrafyada tarih boyunca etrafımızı kuşatan şuan da AKP iktidarının kadın düşmanı politikalarıyla artarak devam eden erkek şiddetine karşı mücadele eden biz kadınların sesi de gittikçe büyüyor. Türkiye’nin dört bir yanından Rojava’ya, Arjantin’den İran’a, Hindistan’dan Polonya’ya kadınlar; emekleri, bedenleri ve yaşamları için mücadele ediyor.

Adını koymak lazım: Kadın katliamı var. Erkek egemen devlet, tüm organlarını katletmek ve katilleri korumak için seferber ediyor. Yıllardır erkek şiddeti kamusal alandan özel alana bir denetim aracı olarak kullanılıyor. Erkek egemen sistemin sürdürücüsü olan AKP iktidarı ile birlikte erkek şiddeti artarak bir yönetim biçimi olarak kullanılmaya devam ediyor.

İstanbul Sözleşmesi’nin devlete verdiği yükümlülüklerin takipçisiyiz! İstanbul sözleşmesini savunuyor; Ana dili Kürtçe olduğu için ifadesi alınmayarak katledilen Fatma Altınmakas’ın, şikayetine rağmen katilin yanına gönderilen Emine Bulut’un sesini sokaklara taşıyoruz! Nadira’nın, Gülistan’ın, İpek Er’in ve daha birçok kadının devlet koruması altındaki faillerinin cezasız kalmaması için mücadelemizi büyütüyoruz! İstanbul sözleşmesi uygulansın! İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğimizi haykırmak için 25 Kasım’da sokaklardayız!

Pandemi ile birlikte toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik ve şiddet gittikçe derinleşmekte, aile içi şiddet artarken görünürlüğü azalmakta. Kadınlarla erkekler arasındaki gelir eşitsizliği büyüyor. İşten çıkarmalar başlayınca işten ilk çıkarılanlar yine kadınlar oluyor. Evden çalışanlarımız bitmeyen bir mesainin içinde, görünmeyen ev içi emeğimiz aile bireylerinin bakımının da eklenmesiyle katmerleniyor. Ekonomik krizin yükünün biz kadınlara yüklenmesine izin vermeyeceğiz!  Emeğimiz sömürülmeden ve eşit yaşamak için 25 Kasım’da sokaklardayız!

Mülteci kadınlar bir yandan ırkçılıkla savaşırken bir yandan da her türlü haktan yoksun bırakılarak bu katmerli sömürünün en altında eziliyor. LGBTİ+ hakları görmezden gelinerek; gelenek, örf, adet denilerek heteroseksist aile yüceltiliyor. Savaş naraları atan iktidarın özel savaş politikaları ile Kürt kadınlarının iradesi gözaltı ve tutuklamalarla, eş başkanlık sistemine saldırılarla teslim alınmaya çalışılıyor. Devlet eliyle taciz, tecavüz ve çocuk istismarı tasarlanıyor, siyasi soykırım operasyonları ile kadınlar rehin alınıyor, katlediliyor. Tutsak kadınlar; çıplak arama dayatılarak her türden işkenceye maruz bırakılıyor, pandemi koşullarında en temel ihtiyaçlarına dahi erişimleri engelleniyor. Türkiye ve Kürdistan’da erkek egemen devlete karşı özgürlük mücadelesi veren kadınlar katlediliyor ve savaş devlet tarafından kadın bedenleri parçalanarak, işkence edilerek, sokak ortasında sergilenerek sürdürülüyor.

Sokaklarında güvende gezdiğimiz kentleri mücadelemizle yaratacağız. Kadınların hayatlarını; dinle, adetle, gelenekle kuşatan şiddeti meşrulaştıran bütün tarikatlara, kişilere karşı isyandayız! Nevin’in cesaretiyle, Flormar direnişçilerinin kararlılığıyla, tüm Dünya’ya yayılan Las Tesis’in coşkusuyla özgürlük mücadelemizi büyütmek için 25 Kasım’da sokaklardayız!

Kadın düşmanlığına, homofobiye, transfobiye, çocuk istismarına, savaşa, doğanın talanına, tacize, tecavüze, kadın- erkek eşitsizliğine, her türlü ayrımcılığa, emek sömürüsüne, erkek-devlet şiddetine karşı 25 Kasım’da sokaklardayız!

Pınar için, Emine için, Aleyna için, Sezay için, Nadira için, Gülistan için, İpek Er için ve erkek şiddeti ile katledilen tüm kadınlar için 25 Kasım’da sokaklardayız!

Sesimiz Yankılansın: Kendimizi, birbirimizi, yaşam alanlarımızı savunmak için 25 Kasım’da saat 18:00’da Çankaya Belediyesi önünde buluşalım!

Buluşma: 18.00 Çankaya Belediyesi önü (Ziya Gökalp tarafı)

Eylem Alanı: 18:30 Sakarya Caddesi

ANKARA KADIN PLATFORMU