Yeşil Yol Davası’nda Direniş Kazandı

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinde Danıştay durdurma kararı verdi.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi de Yeşil Yol kapsamındaki Karadeniz’in yaylaları Ayder – Kavrun ve Samistal yaylaları arasındaki yolların iptaline karar verdi. Köylüler, 5 yıldır süren yol inşaatının yaylaları, dağları parçaladığını belirterek kararların bir an önce uygulanmasını istedi.

Yeşil Yol projesi kapsamında açılan davaları takip eden avukat İbrahim Demirci Fırtına İnisiyatifi adına şu açıklamayı yaptı:

“Yeşil Yol’la ilgili 5 yıllık davalar maratonunun bu aşamasında mahkemeler, projenin ve yapılan yolların; Kaçkarlar’ın, Fırtına Vadisi’nin ekolojisini ciddi şekilde bozduğuna hükmetti. Bu süreçte 5 yıldır aralıksız süren yol inşaatları yaylaları dağları parçaladı, mera alanlarını böldü, hayvancılığı hobi düzeyine indirdi. Yaylalarda da uygulanan imar barışı, buraları adeta kasabalara dönüştürdü. Geleneksel, otantik mimari betona boğuldu, yoğun araç trafiğine ve kitlesel insan akışına maruz kaldı. Orman içinde açılan yollar doğal yaşlı ormanlarda ve yaban hayatında büyük yıkımlara yol açtı. Başta bakanlıklar olmak üzere tüm idari kurumların, yukarıda sözünü ettiğimiz yargı kararlarının gereklerini kayıtsız-şartsız, derhal yerine getirmeleri gerekmektedir. ‘Yeşil yol, yayla koridoru’ projesi hilafsız, ‘amasız’ şekilde gündemden kaldırılmalıdır. Yaylaların/meraların asli işlevlerine geri dönebilmesi bakımından yöre halkının maddi/manevi olarak teşvik edilmesi gerekir. Ekolojik yapıyı bozduğu, hukuka aykırılığı tespit edilen yollar, eski varlıklarına doğaya bırakılmalıdır.