İstanbul Boğazı’na Kayyum Atanıyor

İstanbul Boğazı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan yetkiler, başkan ve yöneticileri ile üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak yeni kurullara devredilecek.

Boğaziçi Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun taslağı, İBB’nin yetkilerini ellerinden alıp cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek isimlere devredilmesini öngören yeni bir yasa taslağı hazırlandı. Taslakla Boğaziçi Alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlanması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi için kurulan ve yerel yönetimin de temsil edildiği Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri yeni kurulacak yapılanmalara devrediliyor.

Boğaziçi Başkanlığı, Boğaz’daki uygulamaların gerçekleştirilmesi ve denetimi konusunda tam yetkili olacak, ilçe belediyelerince yerine getirilmeyen konulara da doğrudan müdahale edebilecek. Boğaziçi Başkanı ve yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetkileri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek.