Bakırköy Hapishanesi’nde Tutsak Esra Arıkan Açlık Eyleminde

Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde bulunan tutsak Esra Arıkan, hastaneye sevkinin engellenmesi ve taleplerinin hapishane idaresi tarafından yok sayılmasına karşı dün (29.07.2019) açlık eylemine başladı.

Esra Arıkan, yaklaşık 2 aydan bu yana, idrar yollarındaki sıkıntının tedavisi için cinsiyet uyum ameliyatı olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmeyi bekliyordu ancak hapishane idaresi tarafından sevki gerçekleştirilmiyordu. Sevk talebi üzerinden aylar geçtikten sonra Esra, ameliyat olduğu hastaneye ve kendi doktoruna değil; başka bir hapishaneye sevk edilmek istenmiştir. Bunun dışında Esra’nın başka talepleri de hapishane idaresi tarafından yok sayılmış, hapishane müdürü ile görüşmesi engellenmiştir.

Esra, avukatı ile yaptığı görüşmede hapishanenin keyfi uygulamalarına ve yasaklarına karşı başlattığı açlık eylemini, talepleri karşılanana kadar sürdüreceğini belirtmiştir.

Kaynak: Anarşist Kadınlar