İskenderun Hapishanesi’nde Tutsaklara “Bayrak öptürme” İşkencesi

İskenderun T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde tutsak Cebrail Ancar, yakınlarına yolladığı mektupla yaşanan baskı ve işkenceleri aktardı. Yaşanan baskılara dikkat çekerek, gardiyanların tutsaklara zorla bayrak öptürmeye çalıştığını belirtti.

Tutsak Cebrail Ancar, yolladığı mektupta yaşadıkları baskıları şöyle anlattı: “Askeri nizam uygulamaları, zorla bayrak öptürme gibi ırkçı saldırılar, darp edilmeler, gardiyanların grup halinde fiziksel saldırı ve tehditleri, sözlü hakaretler, görüş sürelerinin ciddi manada minimum seviyenin altında tutulup sürekli bahanelerle engellenmeye çalışılması, kişisel eşyalara keyfi şekilde el koymalar, mektupların engellenmesi ve hükümlü tarafından talep edilen mazeretli nakil talep dilekçelerinin engellenmesi ve yalnızca gün içerisinde 1 saati bulmayan havalandırma hakkının dahi gaspı; bunlar kurumda yaşanan hak ve hukuk ihlallerinin yalnızca bir kısmı olup bu sorunların ivedikle incelenip çözülmesi gerekmektedir.”