Temel Nesne Ve Kavramlarda Tüm İnsanlar Aynı Sesleri Kullanıyorlar

 

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre dünyada insan yaşamını konu alan temel nesne ve kavramlarda genel olarak aynı sesler kullanılıyor.  Cornell Üniversitesi’nden Prof. Dr. Morten Christiansen, “Bu seslerin simgesel yapıları, dünya çapında dil ailelerinden ve insanların coğrafi dağılımdan bağımsız olduğunu tekrar tekrar gösteriyor… Bu ses yapılarını yönlendiren bir insanlık haliyle ilgili bir durum gibi görünüyor. Ne olduğunu bilmesek de böyle bir şeyin olduğunu biliyoruz.” diyor.

Araştırmacılar her ne kadar  neden böyle bir eğilimin olduğunu çözemeseler de  Christiansen şöyle bir yorumda bulunuyor:  “Bu kavramlar bütün dillerde önemli ve çocukların erken yaşta bu kelimeleri öğrenmesi muhtemel… Belki de bu sinyaller çocukları dil edinmeye itiyor. Muhtemelen bu, insanın zihniyle ya da beyniyle, etkileşim yolumuzla ilişkili. Bu ileriki araştırmalar için kilit bir soru.”

Aynı Kavramlara Aynı Sesler

Toplamda 6542 kelime üzerine yapılan araştırmada , kelimeler özellikle vücut bölümleri ile hareketleri ve doğa olayları ile nesneleri arasından seçilmiş.

Tongue (dil) kelimesinde ise “l ve u” sesleri,

Leaf (yaprak) kelimesinde “b, p, l” sesleri,

Sand (kum/kumsal) kelimesinde “s” sesi bulunuyor.

Red (kırmızı) ve round (yuvarlak) gibi kelimelerde “r” sesi bulunuyor

Örneğin: I (ben) öznesi u,p,b,t,s,r ve l seslerini genellikle içermiyor.

You (sen) öznesinde ise u,o,p,t,d,q,s,r, ve l sesleri genellikle bulunmuyor.

Öte yandan  Christiansen: “Bu bütün kelimeler bu seslere sahip demek değil, ama aralarındaki ilişki tesadüf olamayacak kadar güçlü. Vücut parçalarını adlandıran kelimelerde güçlü bir ilişki var. Bu sonucu beklemiyorduk.” diyor.

Kaynak:  http://arkeofili.com/tum-dillerde-yaygin-kullanilan-nesneler-ve-kavramlar-icin-ayni-sesler-kullaniliyor/