Lise Anarşist Faaliyet’in Yayınladığı Bildiri

 

 

Eğitim sisteminin bireyleri itaatkarlaştırmak için kullandığı bir yöntem olan ”ezber”e karşı Lise Anarşist Faaliyet’in yayınladığı bildiri:

DÜŞÜNSENE!

EZBER ?

Ezber bilginin sürekli tekrarlanarak akılda kalmasıdır. Ezberlemek sınava kadar ezberlediklerimizi sınavdan sonra unutmamızdır. Eğitim sistemi de bize empoze etmek istediklerini ezberletir. Ezberlediklerimizi hiç unutmamamız için ise hep tekrarlatır. Eğitim bizleri yaşamımız boyunca sorgulamayan ve itaatkar bireyler haline getirmeye çalışır. Düşünceleri ezberletir.Ancak düşünmek sorgulamaktır ezberlenemez.

EZBERLEME!
Eğitim, var olan iktidarın düşünceleriyle değişim gösterir. Bu değişen düşüncelerle bizlerin de düşüncelerine sürekli müdahale eder. Ezberletilen şeyler değişse de her iktidar sorgulamayı engelleyip düşünceyi ezberletir. Muhafazakar bir anlayış varsa bizler de muhafazakarlaştırılırız. Eğer Kemalik bir anlayış varsa bizler de Kemalikleştiriliriz.Yani eğitim bizleri düşündürtmez.

Her sabah okutulan marşlar iktidarın değişmesiyle bir anda ayetlere dönüşür. Milli güvenlik derslerinin yerine din dersleri çoğalır okullarda, mescidler açılır.

Müfredatlar, yönetmelikler değişse de ezberin amacı bellidir. İktidarın düşüncesini benimsemiş bireyler yetiştirmek.

Okullarda öğretilen dersler iktidarlı ve ötekileştiren düşüncelerin bizlere ezberletilmesidir. Devletin olmazsa olmazı, sayısız insanın katledildiği savaşlar tarih dersleriyle, bu savaşlarla çizilmiş sınırlar coğrafya dersleriyle ezberletilir. Dil bilgisi dersleriyle ana dilimiz yok sayılarak devletin resmi dili öğretilir. Din dersleriyle ise inancımızın olup olmadığı önemsenmeden dualar ayetler ezberletilir.

”DÜŞÜNSENE!

Yine bir sistem değişikliğinin tam ortasındayız. İktidarlar yine bizim yerimize düşünüp ‘’en iyi’’ sisteme karar veriyorlar. Bizse yine onların düşündüklerini ezberlemek zorunda bırakılacağız. Bu sefer ezberleme, karşı koy!

Düşünsene, arkadaşlarımızın intihar etmesine yol açan sınavların olmadığını,
Düşünsene , arkadaşlarınla rakip olmadığını
Düşünsene, saçmalıklar sisteminin bilgilerini ezberlemek zorunda kalmadığını
Düşünsene, sabahın karanlığında okula gitmek zorunda olmadığını
Düşünsene, düşüncenin otoriteyle değil paylaşma ve dayanışmayla çoğaldığını
Düşünsene, düşüncelerinin ve bedeninin özgür olduğunu
Düşünsene, dilini ve kültürünü özgürce yaşayabildiğini
Düşünsene, ilişkilerimizin rekabetçi ve çıkarcı değil de paylaşma ve dayanışmayla dolu olduğunu

Düşünsene Düşünce Ezberlenemez. İktidar İtaati Ezberletir. İtaati ezberleme. İktidara Karşı Koy.

Lise Anarşist Faaliyet”