Çalışma Bakanlığı Hedef Sıfır “Kaza” Dedi 166 İşçi Yaşamını Yitirdi

Çalışma Bakanlığının başlattığı ‘hedef sıfır kaza’ kampanyasının ilk ayını kapsayan 13 Mayıs ile 12 Haziran tarihleri arasında en az 166 işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. İşçi sağlığı ve İş Güvencesi Meclisi (İSİG) rakamlarına göre bu zaman diliminde yaşamını yitirenlerden 33’ü inşaat işçisi.

İSİG’in söz konusu iş cinayetleri ile ilgili yaptığı açıklamadan bir bölüm şu şekilde:

“…Devletin denetim yapmadığını ve çıkardığı yasalarda bile ertelemeler yaptığını, patronların önlem almak şöyle dursun işyerlerinde sorgulanamaz kurallarla bir çalışma rejimi oluşturduklarını, bunun bir iş cinayetleri rejimi olduğunu belirtmiştik. Çözüm için önceliğin sendikal örgütlenme özgürlüğü, güvencesiz çalışma biçimlerinin yasaklanması, çalışma saatleri ve barınma gibi birçok unsurun değişmesi gerektiğini kaydetmiş; üretim biçiminin sorgulanmasının altını çizmiştik. Aradan bir ay geçti ve bu kampanyanın ilk ayında en az 166 işçinin yaşamını yitirdiğini tespit ettik. Bu dönem 2017 yılında bir ayda en fazla iş cinayetinin yaşandığı zaman dilimi oldu…”