Kung Fu’da Gözlem ve Empati Hayvanı Tekrarlamak (2) – Didem Deniz Erbak

wingchun

Geçtiğimiz sayıda 2008 yılında bir animasyon filmi olarak yayınlanan Kung Fu Panda filminde yer alan “korkusuz beşli” olarak isimlendirilen hayvanlardan hareketle, hayvanların gerçekten birer Kung Fu ustası olduklarından ve günümüze kadar yapılmaya devam edilen Kung Fu’daki hayvan tekniklerini oluşturduklarından bahsetmiştik. Kung Fu’da gözlem ve empati insanların hayvan tekniklerini oluşturmasını sağlamıştır. Yazının ilk bölümünde hayvan tekniklerinden Kaplan ve Turna Kuşu tekniğini paylaşmıştık. Bu bölümde ise Yılan, Maymun ve Peygamber Devesi tekniklerini paylaşıyoruz.

Yılan

Song Hanedanlığında, Emei Dağlarında büyülü yeşil bir yılanla beraber beyaz bir yılanın yaşadığına inanılır.

Beyaz yılan bir gün Xo Xian’ya aşık olur. Güzel bir kadın kılığına giren beyaz yılanla Xo Xian evlenir. Çocukları olur. Bir gün Fa Hoi adında bir rahiple tanışırlar. Rahip kadının beyaz yılan olduğunu fark eder. Xu Xian’a anlatır. Xu Xian rahibin söylediklerini önemsemez. Rahip Fa Hai ruhların ölümlülerin dünyasından gitmesini savunur ve beyaz yılana Leifng Pagoda’ya kadar yılanı esir tutacak büyülü bir şapka verir. Böylece beyaz yılan tutsak edilir. Çocuğunu ise rahipler alır.

Olanları öğrenen yeşil yılan beyaz yılana yardıma gitmeye karar verir. Bu arada beyaz yılanın oğlu büyümüş ve tapınak rahipleri tarafından yetiştirilmiştir. Fakat beyaz yılanın oğlu, tapınağı terk edip yeşil yılanı bulur. Yeşil yılanın öğrettikleriyle ve tapınakta öğrendikleriyle yeni bir teknik geliştirir. Yeşil yılan ve beyaz yılanın oğlu bu yeni tekniklerle beyaz yılanı esirliklen kurtarır. Böylece Kung Fu’da yeni bir teknik doğmuş olur.

Yılanlar elsiz ve ayaksızlardır. Vücutları yalnız kafa ve gövdeden oluşur. Hayatta kalmak için karşısınakini ya dişleriyle ısırırlar ya da bedenleriyle sıkarlar. Yılan stili, bu iki özellik üzerine yoğunlaşır; ani saldırılar ve kilitlemeler.

Yılan stilinin saldırdığı noktalar; gözler, boğaz, kasık ve eklem yerleridir. Ve 5 temel ilkesi vardır:

Orada Olmama: Herhangi bir kavga öncesinde kazanmayı veya kaybetmeyi seçmez (hem fiziksel hemde ruhsal). Kendini savunma temel ilkesidir. Orada olmamaya çalışır.

Mutlakiyet: Orada olmama durumu gerçekleştirilemediğinde (yani saldırı anındayken) karşı taraftakini etkisiz kılmak için ne gerekirse yapılmasıdır.

Üstün Bilgi: Neyin yapılabilir neyin yapılamayabilir olduğunu anlamak. En doğru zamanda saldırmak. Bunları yaparken de kendi yeteneklerini düşünmektir.

Mükemmel Yetenek: Yılanın çok fazla fiziksel yeteneği yoktur. Bundan dolayı var olan yeteneklerini mükemmelleştirmesi gerekir.

Düzen Yaratmak: Yılan tekniğinin başarısı düzen ve özkontrolden gelir.

Maymun

Maymun stili, Büyük Dünyan tekniği sanatının ustalarından Kou Sze tarafından oluşturulmuştur. 1900’lerde hapse giren Kou Sze, hücresinde Kung Fu antrenmanlarına devam eder. Hücre penceresi maymunlarla dolu bir ormana bakan Kou Sze, maymunların ağaçlarla kurdukları bağlarla; yaşamları tehlike altında olduğunda verdikleri tepkiye varıncaya kadar maymunları izleme fırsatı bulur.

Kou Sze, bildiği Kung Fu teknikleriyle maymun hareketlerini harmanlayarak yeni bir Kung Fu tekniği oluşturur. Kou Sze oluşturduğu bu yeni tekniğin adına “Tai Shing Maymun Tekniği” adını verir.

Üç çeşit maymun tekniği vardır. Shaolin maymun tekniği, Wo Sou maymun tekniği ve Tai Shing maymun tekniği. Shaolin maymun tekniği aralarında en eski olanıdır.

Tai Shing maymun tekniği karşı tarafa saldırmayı ve hızlıca geri kaçmayı hedefler. Burada hedeflenen tam bir zafer değil, karşı taraftakini şaşırtarak alt etmektir.Farklı açılardan yapılan saldırı ile karşı tarafın saldırısı etkisiz hale getirilir. Tai Shing maymun tekniğinde diz ve dirsek kullanılır. Sıklıkla kullanılan bir başka teknik ise, karşı tarafa yönelik hızlı el ya da ayak hamleleriyle karşı taraftakini sürekli olarak yere düşürmektir. Tai Shing maymun tekniğini diğer tekniklerden daha güçlü kılan diğer özellik tekme formlarıyla ilgilidir. Birçok teknik farklı şekillerde tekme atmaya yoğunlaşırken Tai Shing tekniği zeminin bir karış üstünden bile tekme atıabilmeye yoğunlaşır.

Shaolin maymun tekniğinde duruş yere yakın değildir ve hareketler bir insanın maymunu taklit etmesini andırır. Shaolin maymun tekniğinin bilinen tek biçimi vardır. Son usta Matsuda, Ark Wonk’un tekniğini de görmüştür.

Wou Sou maymun tekniği ise Çin operası ya da Wou Sou Kung Fu’su için geliştirilmiştir. Çarpıcı ve zarif bir tekniktir. Hareketlerin yere yakın duruşları barındıran bölümleri vardır ama gösteri amaçlı sergilenir.

Peygamber Devesi

Bir Sholin rahibi olan Wang Long, tapınaklar arası düzenlenen bir savaş sanatları turnuvasına katılır. Kung Fu tekniği mükemmel olmasına rağmen turnuvada kaybeden Wang tekniğini nasıl daha iyi geliştireceğine dair kafa yormaya başlar. Bu sırada hayalinde turnuva alanında gördüğü bir peygamber devesiyle ağustos böceğinin kavgası belirir. Peygamber böceğinin kavga tarzına çalışan Wang buradan hareketle peygamber devesi stilini yaratır.

Peygamber devesi stili zamanla ikiye ayrılır. Bunlar; Shanxi Praying Martis ve Shandong Praying Martistir.

Peygamber devesinin temel hareketlerinden biri “chanwan”dır. Bu hareket sırasıyla parmaklar ve ellerin sürekli birbiri etrafında dönmesiyle başlar. Chanwanın pratiği küçük daireler çizerek başlar (daireleri içeri yada dışarı çevirebilirsiniz). Bu çizilen küçük daireler genişleyerek Goushau ve Huashau’ya evrilir. Bu hareketlerle hem üstünüze gelen vuruşları savurabilir hem de karşı atak geliştirebilirsiniz.

Didem Deniz Erbak

[email protected]

Bu yazı Meydan Gazetesi’nin 32. sayısında yayınlanmıştır.