Süreyyapaşa Hastanesi’nde İşçilerin 100 Günü Aşan Direnişleri Sürüyor

Dev-Sağlık İş’li Süreyyapaşa Hastanesi taşeron işçilerinin 100 günü geçen direnişleri hastane önünde kurdukları direniş çadırı ile devam ediyor. Daha önceki sayımızda da yer verdiğimiz direnişle ilgili, işçilerle hastane önünde kurdukları direniş çadırında sohbet ettik.

Öncelikle neden direnişe başladıklarını sorduğumuzda, Süreyyapaşa Hastanesi’ne gelen yeni taşeron şirket kendilerine tüm alacaklarını aldıklarına dair yazılı ibranameyi imzalatmak istediğini ancak işçiler ibranameyi imzalamayınca işten atıldıklarını söylediler.

O günden bu yana direnişlerine devam eden işçiler bir yandan işe iade davalarını takip ederken bir yandan da kurdukları direniş çadırında baskıcı yönetime ve taşeron şirkete karşı mücadelelerine devam ediyorlar. Yoğun bir baskı sürecinde direniş sürerken İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen talimat ile işten çıkarılan işçilerin işe iadesinin yapılması söylenmiş olsa da Süreyyapaşa Hastanesi Başhekimi İrfan Yalçınkaya bu talimatı göz ardı ediyor.
Direnişçi işçilerden Serkan Kaşka, Kamu Hastane Birlikleri Yasası’nın (KHBY) çıkması ile birlikte başhekimin neredeyse tüm görevlerinin ve yetkilerinin hastane bazında kurulan kuruma geçtiğini ve artık muhataplarının, kim oldukları bilinmeyen kurum yetkililerinin olduğunu söyledi. İşçilerden Hamdi Azbay ise KHB yasası ile sağlık hizmetinin kamu hizmeti olmaktan çıkarıldığını ve bununla sağlık sektörünün özelleştirilmesi yolunda ilk adımının atıldığını söyledi.

Direnişçi işçilerden bir diğeri Ethem Aktürk, sendikal örgütlülüğün büyümesi ve Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanması için güvencesiz ve sendikasız çalıştırılmaya karşı direneceklerini belirtti.

Taşeronlaştırmaya karşı yapılan eylemlerin idareyi rahatsız ettiğini ve hemen hemen her kurumdan destek geldiğini söyleyen işçiler başhekimin, müdür ve yardımcılarının içerdeki işçileri, direnişteki işçilere destek vermemeleri adına tehdit ettiğini de eklediler.

Hala asılsız tutanaklarla, fazla mesailerle işçilerin dışarıdaki direnişe katılmalarını engellemek istemekteler.

Dev-Sağlık İş’li Süreyyapaşa Hastanesi taşeron işçileri, 100 günü aşan kararlı ve örgütlü mücadeleleriyle tüm baskılara karşı direnmeye devam ediyor.

Yakın zamanda gerçekleşen Kamu Hastane Birlikleri Yasası’nın kabulü ile bu sürecin nasıl evrileceğini ve işçilerin ne tür yeni baskılara maruz kalacağını ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.