Silah Taşıma Yetkisinin Kapsamı Genişletildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, “Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” değiştirildi. Bu değişikliğe göre, silah taşıma yetkisi tanınan kişilerin kapsamı genişletildi.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı, üyeleri ve bu görevde bulunmuş olan kişiler ile büyükşehir belediyesi genel sekreteri, il özel idaresi genel sekreteri ve yine bu görevde bulunmuş olanlar, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri yapılan değişiklikle silah taşıma kapsamına alındı. Yönetmelikte, demirbaş tabanca verilmesine ilişkin olan bölümde yer alan ‘subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar’ ibaresine, ‘uzman erbaş’ da eklendi.

Sayıştay Başkanı ve üyelerinin sahip olduğu emekli olduktan sonra silah ruhsatı alma hakkı Sayıştay denetçilerine verildi. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri de emeklilik sonrası silah ruhsatı alabilecek.

Görevde bulundukları sırada silah taşıma hakkına sahip olan OHAL İnceleme Komisyonu üyeleri, emekliliklerinin ardından da silah ruhsatı alabilecekler. Ayrıca gümrük koruma memurları, amirleri, cezaevi müdürleri, gardiyanlar, en az bir dönem muhtarlık, belediye başkanlığı ya da il genel meclisi üyeliği yapanlar da emeklilik sonrası aynı “hakka” sahip olabilecek.

Silah taşıma yetkisi tanınanlar arasında dikkat çeken bir başka grup ise müteahhitler oldu. İlgili bakanlıklarca belirlenecek sözleşme bedeline sahip müteahhitlere de yaptıkları işe ve bu işi yürütüp yürütmediğini denetlenmeksizin silah taşıma hakkı verildi.