Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tuzla’da Doğal Sit Alanını Yapılaşmaya Açtı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tuzla İçmeler’de bulunan “Tuzla Büyük ve Küçük İçmeler Doğal Sit Alanı”nın yapılaşmaya açılmasının yolunu açtı.

Anıt ağaçlar ve kültür varlıklarının bulunduğu bölgenin niteliği “Doğal Sit – Sürdürülebilir  Koruma ve Kontrollü Kullanma Alanı”  şeklinde  değiştirildi.