İstanbul Sözleşmesi için 1 Temmuz’a Tarih Verildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 Mart’ta çıkıldığı duyurulan ve İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi“nin 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla sona ereceğine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3’üncü maddesi gereğince verildiği duyurulan kararda, “Milletlerarası andlaşmaların onaylanması, bunların feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük süresini uzatma, Türkiye Cumhuriyetini bağlayan bir milletlerarası andlaşmanın belli hükümlerinin yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, milletlerarası andlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur” denildi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına dair kararın iptali için halen, Danıştay’da açılmış davalar bulunuyor.