Devrimci Anarşist Federasyon “Ermeni Soykırımı” Bildirisi Yayınladı

24 Nisan 1915’te İstanbul’da aralarında gazeteci, yazar, edebiyatçı ve sanatçıların olduğu 235 Ermeni’nin Haydarpaşa Garı’ndan trenlere bindirilerek sürgüne gönderilmesiyle başlayan Ermeni Soykırımı’nın 106. yıl dönümünde Devrimci Anarşist Federasyon tarafından bir bildiri yayınlandı.

1915 Ermeni Soykırımı’nı gerçekleştiren Osmanlı Devleti’nden bugünkü mevcut devlete, yok sayma, göç ettirme, yasaklama, savaş başta olmak üzere, katliam geleneğinin sürdürüldüğünün vurgulandığı bildirinin tam metni şöyle:

Bundan 106 yıl önce, Ermenilere yönelik bir soykırımla, tarihinin en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi devlet. “Savaş koşulları”na dayanarak meşrulaştırmaya çalıştığı soykırımı yok saydı. Katliamı yapan devletin devamcısı TC de bugün yüzyıllık geleneği halen sürdürüyor. Aynı “katliamcı politikasıyla” yok saymaya, ötekileştirmeye, asimile etmeye devam ediyor; Hrantları, Sevagları katletmeyi sürdürüyor.

Savaşlar, bombalar, yakılan köyler, göçe zorlamalar, yasaklanan diller, yok sayılan kültürler, baskıya direnenlere açılan hapishaneler, etnik soykırımlar, katliamlar devlet geleneğidir. Önünde duranı, sesini çıkaranı, zulme karşı direneni, egemenliğini kabul etmeyeni yok eder.

İşgal ettiği tüm toprak parçaları üzerinde, iktidarını daim kılmak için her türlü baskıyı, zoru kullanır devlet. İktidarını sağlamlaştırmak, her ne pahasına olursa olsun egemenliğini sürekli kılmak, tek ve nihai amacıdır. Bu amaç doğrultusunda her şey mübah, yoluna çıkacak her engel birer “teferruat”tır.

Devlet katliamlarla, soykırımlarla yok edemediklerini öldürmeye devam ediyor. Devletin geleneği katliamdır. 106. yılında da Ermeni Soykırımı’nı unutmayacağız!