İÜ’de Akademisyenler Yürüyerek Basın Açıklaması Yaptı

İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) akademisyenler, Boğaziçi Direnişi’ne destek vermek için Beyazıt’ta toplandı. Akademisyenler, polisin engellemesine rağmen, basın açıklamalarını “yürüyerek yaptı.”

Yeni bir eylem biçimi olarak, yürüyerek gerçekleştirilen basın açıklaması metni şöyle:

“İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’dan öğretim üyeleri olarak Boğaziçi Üniversitesine kurum dışından, meşru ve liyakata uygun olmayan bir rektör atanmasına ve üniversite senatosunun görüşü alınmaksızın tepeden inme bir kararnameyle iki yeni fakülte kurulmasına karşı yapılan haklı itirazlara katılıyor, akademik özgürlük ve üniversite özerkliği için anayasal haklarını kullanan herkesi destekliyoruz. Kurumlarını korumak için Boğaziçi Üniversitesi öğrenci, öğretim üyeleri ve bileşenlerinin çok yüksek katılımla ve özenli şekilde gerçekleştirdikleri bu barışçıl protestoları örgütleme iddiasıyla belirli öğretim üyesi ve öğrenci topluluklarının hedef gösterilmesini son derece tehlikeli buluyor, bu tür kışkırtıcı girişimlerden hızla vazgeçilmesini talep ediyoruz.”