İHD Diyarbakır: 2020, Baskı İşkence Öldürme

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2020 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu”nu dernek binasında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

İHD Genel Başkan Yardımcısı Rehşan Bataray Saman, ihlallerin 2020 yılı içerisinde sistematik bir şekilde arttığını, bölgedeyse iktidarın güvenlikçi politikalarının ihlallerde etkili olduğunu kaydetti.

Saman, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2020 yılında yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele, toplumsal gösteri hakkına yönelik engelleme ve müdahaleler, hapishanelerdeki, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne, basın özgürlüğüne yönelik ihlaller, kadına yönelik şiddet, ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar gibi pek çok değişik ve kategorik konularda ihlallerin meydana geldiğini aktardı.

Saman, iktidarın, otoriter sistemi uygulamaya geçirmede, muhalif kesimleri, özellikle Kürt siyasetçileri baskı altına alma konusunda yine en çok yargı makamlarını kullanmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Saman, Türkiye’nin Kürt meselesi başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin sorunlarının ‘güvenlik’ odaklı olarak ele alınması ve geliştirilen ‘çözümlerin’ sorunları çözmek yerine daha da derinleştirdiğini ifade etti.