Siyasi Tutsaklar Kitap Okudukları ve Din Görevlisiyle Görüşmedikleri İçin Tahliye Edilmediler

Isparta’da katıldıkları basın açıklamaları bahane edilerek 4 yıl 8 ay tutsak edilen Didar Boza, Mervenur İşleyici ve Ceylan Bozkurt, 9 Ocak’ta tahliye edileceklerdi. Tutsakların tahliyesi din görevlisiyle görüşmedikleri için 6 ay ertelendi.

Öğrencilerden Didar Boza’ya tebliğ edilen İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı’nın 7 Ocak 2021 tarihli kararında, tahliyelerinin “uygun görülmediği” ifade edildi.

Kurulda bulunan psiko-sosyal yardım servisi raporunda, Didar Boza’nın “suçunu kabul etmediği, yaptığı eylemin suç teşkil ettiğini düşünmediği, pişmanlık yaşamadığını ifade ettiği” belirtildi.

Raporda, bu sebeplerle “aynı suçu tekrar işleme riskinin olduğu düşünülmektedir” sonucuna varıldı. Öğrencilere, katıldıkları basın açıklamaları veya HDP Kadın sosyal medya grubundaki yazışmaları gerekçe gösterilerek ceza verilmişti.  

Eğitim ve Öğretim Servisi raporunda da Didar’ın “manevi rehberle” görüşmediğinin altı çizildi:

“Kurum kütüphanelerinden veya ailesiyle ziyaretçileri tarafından gönderilen toplam 57 kitap okuduğu, kurs veya manevi rehberlik(din görevlisi) faaliyetlerine yönelik bir talebi bulunmadığı saptaması yapılmıştır.”Tahliye durdurmaya yönelik gösterilen gerekçelerden biri de ; “toplumla bütünleşemeyeceği kanaati oluşması” oldu.