Freedom House: “Ankara, Pekin ve Moskova ile Birlikte Bölgesel Otoriter Güç”

Demokrasi, özgürlük ve insan hakları konularında araştırmalar yaparak bu araştırmalarını raporlaştıran think tank Freedom House, son açıkladığı raporunda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Orta Avrupa ve Asya’dan 29 ülkeyi değerlendirdi.

Raporda TC, Rusya ve Çin ile birlikte Doğu Avrupa’da etkinliğini artıran “otoriter güç” olarak belirtildi.

Freedom House Avrupa ve Avrasya Araştırma Direktörü Zselyke Csaky tarafından kaleme alınan raporda özellikle AB üyesi olan Macaristan ve Polonya’daki hükümetlere dair değerlendirmeler de dikkat çekti.

Raporda Macaristan’ın artık demokrasiyle yönetilmediği ve dönem dönem kürtajın yasaklanmasına yönelik adımlarıyla da gündeme gelen eski Doğu Bloku ülkelerinden Polonya’nın da Çin ve Rusya’nın etkisi altında kalarak özgürlüklerin kısıtlanması konusunda aynı yönde ilerlediği ifade edildi.