KHK ile İhraçlar Diyarbakır’da Sürüyor

Haber-Sen Diyarbakır Şubesi üyesi Esra Ademhan ve KESK üst kurul delegesi İzzettin Ekin, 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici madde gerekçe gösterilerek ihraç edildi. Haber Sen Diyarbakır Şubesi tarafından yapılan açıklamada “Tüm hukuksuzluklar son bulacak, siz gideceksiniz ve biz kalacağız” dendi. 

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) Diyarbakır Şubesi Kadın Sekreteri Esra Ademhan ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üst kurul delegesi İzzettin Ekin, bakanlığın onayıyla ihraç edildi. İhraç gerekçesi olarak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) eklenen geçici 26’ncı maddenin 9’uncu bendi (657 sayılı kanuna ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde işçi dahil istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı ilgili veya ilişkili olan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılır) gösterildi.

Ademhan ve Ekin’in ihracı için “devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu” değerlendirmesi de yapıldı. 

Haber-Sen Diyarbakır Şubesi, üyeleri Ademhan ve Ekin’in ihracına ilişkin PTT Posta İşleme Merkez Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. “OHAL kalktı ihraçlar hala devam ediyor” pankartının açıldığı açıklamayı Haber Sen Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Uluğ okudu. Çok sayıda PTT çalışanın destek verdiği açıklamada, sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz” ve “İhraçlar bizi yıldırmaz” sloganları atıldı. Açıklama öncesi konuşan Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcı, çalışanlar üzerinde süren baskının devam ettiğine dikkati çekerek, ihraçları kınadı. 

OHAL sonrası da kamudan ihraçlara devam edildiğine işaret eden Uluğ, “İktidar, uzunca bir süredir kendine muhalif olan kesimlere yönelik başlattığı ‘cadı avı’na devam etmektedir. Emekçilerin, Anayasal ve demokratik bir hak olan çalışma hakkını elinden alarak, açlığa ve sefalete mahkûm etmeye çalışmaktadır. Kamudan İhracı bir silah olarak gören AKP iktidarı, kendine biat etmeyen, barıştan, demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden, sendikal hak ve özgürlük mücadelesinden yana kesimleri susturmak, baskılamak amacıyla kullanmaktadır” ifadelerini kullandı. 

Üyelerinin “devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu” denilerek ihraç edilmesine tepki gösteren Uluğ, adli hiçbir soruşturması olmadan bu şekilde ihraç edilmenin hukuksuz olduğunu vurguladı. Devletin bu uygulamalarının anti demokratik olduğunu belirten Uluğ, şöyle dedi: “Devletin ve onun yürütücüsü iktidar partisinin kendi ideolojik referansları doğrultusunda hareket etmekten vazgeçmesini, tüm yurttaşlara eşit mesafede, tarafsız ve demokratik bir siyaset izlemesinin etik gereği olduğunu hatırlatıyoruz. İhraç edilen üyelerimiz ve daha önce ihraç edilen tüm üyelerimiz işlerine iade edilene kadar mücadelemiz sürecek. Tüm hukuksuzluklar son bulacak, siz gideceksiniz ve biz kalacağız.”  

Kaynak: MA