BTS Genel Sekreteri Sürgün Edildi

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) bugün “04 Aralık Çin Tören Treni meğerki Sürgün Taşıyormuş” konulu basın açıklaması yaptı.

BTS üyeleri TCDD tarafından sürgünle yıldırılmaya çalışılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanının katıldığı törenle uğurlanmış olan yük treninin önce Halkalı’ya, oradan da Çerkezköy’e geri getirildiğinin anlaşılması üzerine bu olay sosyal medyada #ÇinTreniNerede etiketi ile gündeme taşınmıştı.

Bunun üzerine TCDD yönetimi tarafından BTS üye ve yöneticilerine baskı ve mobbing uygulanmaya başlandı. BTS Genel Sekreteri ile Genel Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreterleri önce makinistlik görevlerinden alındı. Ardından BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir Sivas’a sürgün edildi.

Konuyla ilgili Birleşik Taşımacılık Çalışanları Genel Merkez binası ile eş zamanlı olarak tüm şubeler tarafından basın açıklaması yapıldı.

Tüm BTS şube ve iş yerlerinde okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Basına ve Kamuoyuna;

“04 Aralık Çin Tören Treni meğerki Sürgün Taşıyormuş”

4 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanın katılımıyla Kazlıçeşme İstasyonunda uğurlanan tren Çin treni değildir. Gerçek Çin treni 6 Aralık günü Marmaray’dan geçen trendir.

Gerçek şu ki;  4 Aralık 2020 Cuma günü Çin’e gitmek üzere yola çıktığı söylenen yük treni toplamda yaklaşık 160 km yol kat edip İstanbul Maltepe’ye vardıktan sonra, üzerinden tüm flama ve pankartlar toplanarak, önce Halkalı’ya, oradan da Çerkezköy’e geri getirilmişti.

4 Aralık 2020 Cuma günü kamuoyuna Çine giden ilk ihracat treni olarak açıklanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanın katıldığı bir törenle Kazlıçeşme istasyonundan uğurlanan sözde ilk ihracat treninin sadece tören amaçlı bir tren olduğunu kamuoyu sendikamızın açıklamasıyla öğrendi.

Aynı gün, Çin’e törenle uğurlanan yük treninin Çin’e gitmek yerine, anlaşılamayan nedenlerle 160 km geriye Tekirdağ/Çerkezköy’e getirilmesi sosyal medyada #ÇinTreniNerede etiketi ile gündemleşti.

Ve anlaşıldı ki; 4 Aralık günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanın katıldığı törenle Çin’e gönderildiği söylenen tren, aslında hazır değildi. Bu yüzden de Çerkezköy’de beyaz eşya üreten firmanın yüklediği Çin’e gidecek 6 vagon ile  Avusturya ve Macaristan’a gidecek 18 vagondan oluşan bir tören treni teşkil edilmişti. Bu vagonlar, Çin’e giden vagonlar olmadığı ve tören için bu vagonların trene bağlanması nedeniyle de yükleme boşaltma yerleri olan Çerkezköy’e getirmek için tren mecburen Maltepe’den geri çevrilmişti.

Üstelik bu mizansen tren, pandemi nedeniyle 56 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala ve yolcu sayısının en fazla olduğu bir zaman diliminde, Marmaray ulaşımının aksamasına ve birçok seferinde gecikmeli olarak gerçekleşmesine neden olmuştu.

Tüm bu gerçeklerin ortaya çıkması üzerine, TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, #ÇinTreniNerede etiketi ile sosyal medyada paylaşım yapan sendikamızı ve sosyal medya hesaplarını, “önceden kurgulanmış, kötü niyetli, haince duygularla” yapılmış paylaşımlar olarak nitelendirmiştir.

TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi bir tören uğruna kamu kurumunu zarara uğrattığını, vatandaşları mağdur ettiğini ve halk sağlığı ile oynadığını kabul edip, gereğini yapmak yerine, tam tersi bir tavırla açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları yapmıştır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, gerçeklerin ortaya çıkmasını sağladığı için sendikamız BTS’yi kendine hedef olarak belirleyip, sendikamız üye ve yöneticilerine karşı yoğun bir saldırı başlatmıştır.

Önce sendikamız yöneticilerine karşı usulsüz ve hukuka aykırı tahkikatlar başlatan TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, ardından Sendikamız Genel Sekreteri makinist İsmail Özdemir’i ve Hukuk Sekreterimiz makinist Aziz Mustafa Şimşek’i daha önce içtihat haline gelmiş yargı kararlarına ve 4688 sayılı kanunun 18 maddesine (Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez) aykırı bir şekilde trenlerdeki görevlerinden alarak depo görevi yazmıştır.

Konuyla ilgili olarak, çözümcü davranmak adına, 18 Aralık 2020 Cuma günü TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı ile görüşme gerçekleştirdik. Bu iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen, tam 3 gün sonra, 21.12.2020 tarihinde TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, Sendikamız Genel Sekreteri İsmail Özdemir’in 4688 sayılı kanunun 18. Maddesindeki güvencesini (Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez) yok sayarak ve hukuka aykırı bir şekilde, pandeminin en yoğun olduğu bu süreçte 3 ay süre ile geçici görevlendirme adı altında SİVAS’a sürgüne göndermiştir.

TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, 4688 sayılı kanunun 18. Maddesindeki Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz” hükmünü inatla çiğneyerek sendikamız BTS üyelerine uyguladığı baskı ve mobbinge devam etmektedir.

Sendikamız üye ve çalışanları demiryollarında tekerin dönmesi, yük ve yolcu taşımacılığının artması için yıllardır emek verip ter dökmektedir. Taşımanın artması, Çin’e demiryolu ile taşıma yapılması öncelikle biz demiryolu emekçilerini sevindirir. Bakış açımız nettir: yük ve yolcu taşımacılığın artmasını, emekçilerin örgütü olarak istemekte ve desteklemekteyiz.

Ancak kurumlarımızın ciddiyetini sarsan, kamu zararına yol açan uygulamalara da sessiz kalmamızı, kamuoyuna gerçekleri söylememizi hiç kimse beklemesin. Hele ki, baskılarla, sürgünlerle ve suç işleyerek bizi susturacaklarını hiç kimse düşünmesin!

Ayrıca;

  • 04 Aralık 2020 tarihindeki tören treninitoplamda 320 kilometre boş yere götürüp-getiren,  Marmaray’dan 2 kez geçiren, 9 adet Marmaray treninin iptaline ve birçoğunun tehirine sebep olan, pandemi koşullarında İstanbul halkının sağlığını tehlikeye atarak kamu zararına ve halkın mağduriyetine yol açan,
  • Sendikamız üye ve yöneticileri hakkında yargı kararlarına ve 4688 sayılı kanuna aykırı tasarrufta bulunup, çalışanları sürgün eden TCDD Taşımacılık A.Ş. yöneticileri için bugün Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.

TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimini; Sendikamız Genel Sekreteri İsmail Özdemir’in sürgün kararını geri almaya, sendikamıza üye ve yöneticilerine yönelik baskıya son vermeye ve aklı-selim bir şekilde yasa ve yönetmeliklere uygun davranmaya davet ediyoruz.

                 BTS
Merkez Yürütme Kurulu