19 Mayıs 1919: Devletin Pontos Halkının Katliam Emrini Verdiği Gün

19 Mayıs 1919 devlet tarafından Pontos halkının katliam emrinin verildiği gündür.

1894’te Osmanlı Devleti sultanı II. Abdülhamid ile önce Ermenilere yönelik olarak başlayan,1915’te İttihat ve Terakki ile devam ettirilip Mustafa Kemal tarafından tamamlanan Müslüman-Türk olmayanların imhası projesinin en önemli aşamalarından biri olan Pontos Soykırımı’nda 19 Mayıs 1919 tarihi dönüm noktasıdır.

Devletin resmi tarihince Sultan Vahdettin’e isyan bayrağı açarak Anadolu’da işgalcilerle savaşmak üzere Samsun’a çıktığı söylenen Mustafa Kemal’in söz konusu yolculuğu hem padişahın izni,hem de İngiliz vizesiyle gerçekleştirdiği ise yıllar sonra ortaya çıkan gerçekti.

Samsun’a ayak basar basmaz ilk iş olarak Topal Osman,İpsiz Recep gibi çetecilerle görüşen Mustafa Kemal,İstanbul’dan yanında getirdiği 34 subayıyla birlikte bu çetelere Pontosluların katliam emrini verdi.
1911’den itibaren sistematik olarak devletçe göç ettirilen ve katledilen Pontoslulardan, tüm bu politikalar sonucunda 150 bin kişi yaşamını yitirmişti.1919’dan itibaren 1923’e kadar ise katledilen Pontosluların sayısı 350 bini buldu.Karadeniz’in bu en kadim halkı “devletin yeni sahiplerinin” emriyle yapılan katliam sonucu coğrafyadan neredeyse tamamen silindi.