IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu Çağrısı Yayınlandı

Öncesinde 2012, 2014 ve 2018 yıllarında yapılan İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi  Öğrencileri Sempozyumu’nun  2019 çağrısı yayınlandı.

Yapılan çağrıda: “…Bizler arkeoloji ve sanat tarihini “eser toplayıcılık” olarak gören, sadece form analizi ile yetinen ve bunu aktaran ekollerin dışında disiplinlerimizin sosyal bilimlere dâhil olduğunu vurguluyor, kültür bağlamında  interdisipliner çalışmanın öneminin bir kez daha altını çiziyoruz; yaşadığımız coğrafyanın ve şehrin uğradığı tahribata rağmen hala sahip çıkılabilecek kadim mirasının ve belleğinin olduğunu biliyoruz. Tüm bu sebeplerden toprak altından çıkardığımız, sanat bağlamında yorumladığımız materyallerle birlikte kentin hafızasında var olan “sinemalara, bostanlara, hanlara, caddelere, meydanlara ve muhtelif hafıza mekânlarına” sahip çıkıyoruz. Bu bağlamda 1, 2, 3, MART 2019 tarihlerinde düzenleyeceğimiz IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nun çerçevesini yukarıda bahsettiğimiz geleneğe adıyoruz… ” denildi.

Öte yandan sempozyumun hangi başlıklar altında yapılacağı da  duyuruldu:

İstanbul Araştırmaları

Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları

Kurtarma Kazıları ve Kent Arkeolojisi

Disiplinler Arası Çalışmalar

Kültürel Miras ve Kentsel Dönüşüm

Teorik Çalışmalar

Mesleki Deneyimler

Arkeologlar ve Sanat Tarihçilerinin Mesleki Açıdan Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sit Alanlarında Ekolojik ve Kültürel Koruma

Arkeolojik Kazı Bölgelerinde Sürdürülen Sosyal Projeler ve Öneriler

Kent Hakkı

Kültür Endüstrisi ve Politikaları

Arşivcilik Çalışmaları

Sanat, Müze, Kamusal Alan İlişkileri

Sanat Tarihi ve Arkeoloji bağlamında Cinsiyet Çalışmaları

Arkeoloji ve Sanat Medyasının Durumu

Göç, Savaş, Etnisite ilişkisinde Kültürel Mirası Korumak

*Sempozyuma kendi imkânlarınızla şehir dışından katılım sağlayabilir ve bildiri gönderebilirsiniz.

* Bildiriler İstanbul teması barındırmak zorunda olmamakla birlikte sempozyum çerçevesine bağlı kalmak zorunda olup cinsiyetçi, homofobik, ırkçı ve türcü bildiriler kabul edilmeyecektir.