Sofra Tuzunda Mikroplastik

Çukurova Üniversitesi’nden Dr. Sedat Gündoğdu market raflarındaki 16 farklı tuz markasında mikroplastik saptandığını belirten bir rapor yayınladı.

Dr. Sedat Gündoğdu’nun yaptığı araştırmalar sonucunda mikroplastiğe en fazla deniz tuzunda rastlandığı bunun da nedeninin denizlerdeki aşırır plastik kirliliği olduğu belirtildi.

2017 yılının Şubat ve Mart  tarihleri arasında  incelenen 5 deniz tuzu, 6 göl tuzu ve 5 kaya tuzu olmak üzere toplam 16 sofra tuzu örnekleri Çamaltı, Tuz Gölü, Palas Gölü, Seyfe Gölü, Acıgöl, Çankırı, Cihanbeyli ve Aksaray’da üretilmiş. İncelemeler sonucunda en yüksek mikroplastik partikül sayısına deniz tuzunda rastlandı. Bu veriler ışığında  sofra tuzu aracığıyla, yılda kişi başı 302,4 ile 63,7 arasında mikroplastik parçacığı tüketildiği gözler önüne serildi.

Tüm Dünyada Durum Aynı

Öte yandan Nisan 2017’de yapılan başka bir araştırma problemin bu coğrafyaya özgü bir şey değil, evrensel olduğunu gösteriyor. Avustralya, Fransa, Güney Afrika, İran, Japonya, Malezya, Portekiz ve Yeni Zelanda’dan alınan deniz ve göl tuzu örneklerinin biri hariç, tamamında mikroplastiğe rastlandı. En çok rastlanılan plastik türü ise polietilen (PE) ve polipropilen (PP) olarak belgelendi