Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi: “Kitaplarımız Tutsaklara”

Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi (TDİ) hapishanelerde uygulanan kitap yasaklarına karşı, ‘devrimci tutsaklara bir kitap da sen gönder’ diyerek sosyal medyada   etiketiyle eylem gerçekleştiriyor. TDİ, sosyal medya eylemi ile ilgili hazırladığı metinde, devrimci tutsaklar üzerindeki keyfi baskıların OHAL  ile arttığına dikkat çekerek, bu baskıların  bir ayağını da kitap yasaklarının oluşturduğunu belirtti. TDİ açıklamasında, hapishaneden hapishaneye farklılık gösterecek şekilde, tutsaklara verilen kitaplara 7 ila 15 arası kısıtlama getirildiğine dikkat çekildi.

Metinde, tutsaklara dayatılan kitap yasağına dair şu ifadelere yer verildi:

 

En son Sincan F Tipi Hapishanesi’nde tutsak bulunan Zeki Bayhan isimli tutsak hapishane eğitim komisyonunun keyfiyete dayalı bir uygulamayla kitaplarının kendisine verilmemesi üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM)’ne başvurmuş; mahkeme verdiği kararda “Hükümlü olan başvuruculara gönderilen yazılı bir dokümanın onlara verilmemesinin, haber veya fikir alma özgürlüğü ve dolayısıyla ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale oluşturduğu kabul edilmiştir” demiştir.

İnfaz Hakimliği ret gerekçesi olarak ‘yasaklı’ yayınlardan alıntılar bulunan kitapların başvurucuya verilmemesinin, cezanın infazı ile ulaşılmak istenen amaca uygun olduğu kararı da AYM’nin ihlal kararında yer almıştır.

Esas yönünden kararını açıklayan AYM kararda şu sonuca vararak;

“Sakıncalı kısımların yayından ayrılmasının mümkün olmadığı veya bu kısımlar çıkartıldığında geri kalan bölümün bir öneminin kalmadığı hallerde yayının tümünün mahpusa verilmemesi yoluna gidilebilirse de bu özel durumun da ilgili kararda gerekçelendirilmesi gerekir.”

AYM, bu gerekçelerle Anayasa’nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.
Hapishanelerdeki keyfi uygulama ve yasakların sadece yasal yollarla kaldırılamayacağının da bilincindeyiz. Yılları bulan çetin ve dişe dişe mücadelelerle elde edilen kazanımlarımızı yine mücadeleyle koruyacağız. Fakat hukuki açıdan da somutlanmış hak ihlallerine karşı bu kazanımlarımızı da koruyacağız.

Tutsakların bizlerin göndereceği kitaplara ihtiyaçları var. Göndereceğimiz her bir kitap ve mektupla hem yasakları aşacağız hem hücrelerine misafir olacak hem de kolektif geleceği örgütleyip umudu birlikte büyüteceğiz…