Soma Holding Maden Sahalarını Devrediyor

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Soma Holding’e ait Soma Katliamı’nın gerçekleştiği ocağın da içinde yer aldığı maden sahalarının devri ile ilgili  ilan verdi.

“Maden kömür sahasının ruhsat devri yapılacaktır” başlıklı ilan şöyle:

1) Hukuku Kurumumuz uhdesinde bulunan aşağıda ili, ilçesi, mevkii, ruhsat numarası, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı maden kömür sahamızın ruhsat devri yapılacaktır.

2) Dosya bedeli Ankara’daki TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığına yatırıldıktan sonra, Satınalma Daire Başkanlığı 1108 nolu odaya dilekçe ile müracaat edilmek suretiyle temin edilebilir.

3) İsteklilerin, teklif mektubunu kapalı zarfla 15.05.2018 tarihi saat 14.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Şefliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4) Teklif zarfları yukarıda belirtilen gün ve saatte Genel Müdürlüğümüz ihale komisyonunda (2.kat toplantı salonu) açılacaktır.

5) Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz.

6) Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır. Kurumumuz 28864 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kendi mevzuatına göre yapacaktır.