Tek Tipe Karşı Mücadele Platformu Kuruldu

Devletin hapishanelerdeki politik tutsaklara yönelik, KHK’yla getirdiği tek tip kıyafet dayatmasına karşı devrimci parti ve örgütlerin oluşturduğu “Tek Tipe Karşı Mücadele Platformu” Taksim Hill Otel’de gerçekleştirilen basın açıklamasıyla kuruluş deklarasyonunu açıkladı.

Platformun deklarasyonu şöyle ;

Tektipleşmiyoruz, Tek Tipi Reddediyoruz!

Emekten yana tüm sendikalar, emekçilerin yoksulluk ve işsizlik tehdidiyle baskı altına alınması, sermayenin çıkarlarını korumaya uygun iş yasaları ve mücadeleci sendikacıların KHK ‘temizliği’yle devre dışı bırakılmasıyla etkisizleştiriliyor. İktidarın ve sermayenin çıkarlarını temel alan tek tip devlet sendikacılığı bütün sektörlerde hakim hale getiriliyor.

Emekten, özgürlükten ve barıştan yana siyaset yapan tüm siyasi parti, kurum ve çevreler, vekiller, belediyeler OHAL/ KHK rejimi eliyle gözaltı, tutuklama, el koyma cenderesine sokuldu. İktidara biat etmeyenlere yaşam hakkı verilmeyen tek tip bir siyaset zemini oluşturuluyor.

OHAL/KHK rejimiyle tüm muhalif basın yayın organlarının kapısına kilit vuruldu. İktidardan değil gerçekten yana habercilik yapan, emekçilerin, barışsever ve özgürlükçü güçlerin sesini duyuran basın yayın kurumları, gazeteci ve yazarlar tasfiye, gözaltı, tutuklama ve yargı eliyle baskı altına alındı. Halkın gerçeklere ulaşma hakkı tek tip havuz medyası eliyle ortadan kaldırıldı.

Yap-boza çevrilen eğitim sisteminde müfredat değişiklikleriyle bir taraftan muhafazakarlık ve biat kültürü yaygınlaştırılırken, diğer taraftan ise eğitim ve akademide oluşan tüm özgürlükçü birikimi yansıtan eğitimci ve akademisyenlerin büyük bölümü tasfiye edildi. Eğitim ve akademi tek tip dindar ve kindar nesil inşasının aracına dönüştürüldü.

İnançların, etnisitelerin ve kültürlerin beşiği olan Anadolu ve Mezopotamya topraklarını bir halklar ve inançlar mezarlığına dönüştürmeyi hedefleyen tekçi proje politik İslamcı temelde revize edilerek derinleştirildi. Halkların birlikte, eşit ve özgür yaşam umudu baskı ve zorla yaratılmaya çalışılan tek tip toplum kıskacına sokuldu. Halklar ve inançlar arası boğazlaşmanın yolu açıldı.

Kadının bedeni aklı ve yaşamıyla yok sayıldığı, erkek egemenliğine tabi kılındığı bir sürecin önü açıldı. Çıkarılan yasalar ve muhafazakarlaştırma politikalarının hedefinde kadınlar vardı. İktidarın tek tip toplumunun cinsiyetinin erkek olduğu gerçeği tüm bu sürece damgasını vuran temel unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Sözün özü tüm muhalifler, onuru ve kimliğiyle özgürce ve eşit yaşamak isteyen kesimler tek tip iktidar toplumu projesinin hedefi haline getirildi. Son çıkarılan KHK’larla yasalaştırılan ve hapishanelerdeki politik tutsaklara tek tip kıyafet giymeyi dayatan uygulama bu genel gidişatın özgün ve somut görünümlerinden biri olarak gündeme geldi. Hapishanelere doldurulan politikacılar, gazeteciler, aydınlar, gençler, emek ve kadın özgürlük mücadelesi aktivistleri, yani politik tutsaklar şahsında tüm muhalefet tek tip kıyafete sokularak teslim alınmak istenmektedir. Hitlerin toplama kamplarından, ABD’nin Guantanamosu’ndan, IŞİD’in vahşi infazlarından, 12 Eylül faşist cunta hapishanelerinden tanıdığımız tek tip kıyafet uygulaması tüm baskıcı iktidarların ortak özelliği olarak toplumsal muhalefeti teslim alma planının bir unsuru olarak gündemleştirilmektedir.

İnsanın temel varoluş özelliklerini, farklılık ve zenginliklerini, düşünme, sorgulama ve itiraz etme yetilerini dumura uğratmayı yani kişiliğini ve onurunu ezmeyi hedefleyen bu uygulama hem insani hem de politik olarak kabul edilmezdir.

Bizler emekten, özgürlükten, eşitlikten ve barıştan yana olan kurum, kişi ve aileler olarak tek tip kıyafet dayatmasının insan onuruna ve temel haklarına aykırı bir uygulama olduğunu ve tek tip toplum yaratma projesinden bağımsız ele alınamayacağını düşünüyoruz. Politik tutsaklar nezdinde tüm topluma giydirilmek istenen tek tip kıyafeti kabul etmiyor; reddediyor ve birlikte mücadele etme kararlılığına sahip olduğumuzu ilan ediyoruz.

İnsanlık onurunu esas alan, farklılıkları ve özgünlükleri tehdit değil zenginlik olarak kabul eden, eşit, özgür ve barış içinde yaşamayı isteyen tüm kurum, kişi ve kesimleri bu mücadelenin bir parçası olmaya, tek tipleşmiyoruz tek tipi reddediyoruz çığlığını yükseltmeye çağırıyoruz.

Tek Tipe Karşı Mücadele Platformu

Bileşenler :

 • Ezilenlerin Hukuk Bürosu
 • Özgürlükçü Hukukçular Platformu – ÖHP
 • Toplum Ve Hukuk Araştirmalari Vakfi (TOHAV)
 • Devrimci Hukukçular
 • Kesk İstanbul Şubeler Platformu
 • Limter-İş / Disk
 • Dev Yapı-İş / Disk
 • İnşaat-İş
 • Devrimci Demokratik Sendikal Birlik DDSB

 

 • İstanbul Barış Anneleri
 • Ölümsüzlerin ve Tutsakların Sesi Platformu – ÖTSP
 • Partizan Şehit ve Tutsak Aileleri – PŞTA
 • Yeni Demokrasi Aileleri Birliği / SMF
 • Yeni Demokrasi Aileleri Birliği/ DHP
 • Zindanlarla Dayanışma İnisiyatifi – ZDİ

 

 • Alınteri
 • Barikat
 • Demokratik Bölgeler Partisi – DBP
 • Devrimci Anarşist Faaliyet – DAF
 • Devrimci Hareket
 • Devrimci Parti
 • Emek Partisi – EMEP
 • Emekçi Hareket Partisi – EHP
 • Ezilenlerin Sosyalist Partisi – ESP
 • Partizan
 • Halkların Demokratik Kongresi – HDK
 • Halkların Demokratik Partisi – HDP
 • Kaldıraç
 • Mücadele Birliği Platformu
 • Özgürlük ve Dayanışma Partisi – ÖDP
 • Partizan
 • Proleter Devrimci Duruş – PDD
 • Sosyalist Meclisler Federasyonu – SMF
 • Toplumsal Özgürlük Partisi-Girişimi  (TÖPG)
 • Türkiye Komünist Partisi – TKP

 

 • Anarşist Kadınlar
 • Demokratik Kadın Hareketi -DKH
 • Devrimci Partili Kadınlar
 • Emekçi Kadınlar (EKA)
 • Özgür Genç Kadın
 • Yeni Demokrat Kadın
 • Sosyalist Kadın Meclisleri – SKM
 • Tevgera Jinên Azad -TJA
 • Yeni Demokrat Kadın –YDK

 

 • 78’liler Dernegi
 • 78’ler Girişimi
 • Ayışığı Ekin Sanat Derneği
 • Beksav
 • Dersim Dernekleri Fedarasyonu – DEDEF
 • Göç İzleme Derneği
 • Mezopotamya KÜLTÜR MERKEZİ (MKM)
 • Demokratik Aleviler Derneği
 • Din Alimleri Derneği (DİAYDER)
 • Kürt Araştırmaları Derneği (Komeleya Lêkolînên Kurdî)
 • Meydan Gazetesi
 • Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi ( YÇKM)

 

 • Anarşist Gençlik
 • Dev-Güç
 • Devrimci Öğrenci Hareketi
 • Yeni Demokrat Gençlik
 • Devrimci Öğrenci Birliği
 • Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu
 • Sosyalist Öğrenci Hareketi
 • Devrimci Proleter Gençlik
 • Yeni Demokrat Gençlik

 

 • Akın Birdal
 • Pınar Aydınlar
 • Sibel Özbudun
 • İrem Afşin
 • Temel Demirel
 • Defne Halman
 • Bahadır Altan