Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi Hapishanelerdeki Tek Tip Dayatmasına Karşı Eylem Gerçekleştirdi

Pazar günü yayınlanan ve hapishanedeki devrimci tutsaklara tek tip kıyafet uygulamasını dayatan yeni KHK’ya karşı, Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi (TDİ) bugün Bakırköy Kadın Hapishanesi önünde bir eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

KHK’larınızı Tanımıyoruz!
Tek Tip Elbise Dayatmasına İzin Vermeyeceğiz!

Bir şafak vakti yayınlanan 695 ve 696 sayılı KHK’lar ile hukuksuzluğun hukuku yazılmış, keyfiyet tavan yapmış, ihraçlar, kapatılan kurumlar, taşeronlara yalandan koşullu sınavlı sözleşme gibi Tek Tip Elbise de bu KHK’lar ile resmi bir anlam kazanmıştır.

Yabancısı olmadığımız bu dayatmalar, torba torba çıkarılan yasalar ile, tarihin her döneminde farklılıklarımız, inançlarımız, dilimiz, kültürümüz tırpanlanmış yok sayılmış o da olmadıysa asimile politikalarıyla özünden koparılmaya çalışılmıştır.

695 sayılı KHK’nın TTE ile ilgili maddesi başta olmak üzere bir bütün hali ile ezilen emekçi halka, taşeron işçilerin dününe, bugününe ve yarınına da saldırıdır.

Yapılmak istenen şey;

Segbis sistemi ile zaten kullandırılmayan yargılanma hakkı, dayatılan TTE’yi, tutsaklar zaten giymeyeceği için doğrudan sonu belli olmayan tutsaklık süresi demek.

Hapishanelere yeni saldırılar demek.

Dışarıa kalanlara gözdağı demek.

Darbe durumlarında, terör olaylarında, 15 Temmuz da ve sonrası fiili müdahalede bulunan siviller cezadan muaf tutularak yani affedilerek ödüllendirilmekte ve sonrası dönemlerde de göreve hazır beklemeleri söylenmektedir.

Tarihsel deneyimlerimizden bunun ne anlama geldiğini elbette biliyor tanıyoruz. Paramiliter güçler cesaretlendirilerek toplum kutuplaştırılarak karşı karşıya getirilmek isteniyor. Buna sessiz kalmayacağız.

Yaşamlarımızın her aşaması KHK ile sınırlanmaya çalışılıyor. Dün kamu emekçileri bugün biz tutsak ve yakınları teslim olmayacağız.

TTE dayatması ülkemizde ilk değil daha önce 80 darbesinden sonra bir OHAL döneminde denendi, bugün yine OHAL ve TTE saldırısı.
OHAL ile birlikte toplumun her yanına yönelen baskılardan ve saldırılardan en büyük payı hapishaneler aldı ve almaya devam ediyor. Çünkü iktidarlar kendi varoluşlarının devam edebilmesi için dinamik, aydın, devrimci ve yurtseverleri zindanlara koyarak zapturapt altına almaya, dirençlerini kırmaya çalışmışlardır. Ancak her seferinde umut ve direnç büyümüş, teslim olmamıştır.
Bugün de sonuç farklı olmayacak TTE bir kez daha tarihin çöplüğüne fırlatılacaktır.

KHK ile -şimdilik- duruşmalara giden siyasi tutsakların tek tip kıyafet giymesi zorunlu hale getirildi. Tek tip elbise dayatması tutsakları teslim alarak toplumu teslim alma saldırısıdır. Devrimci tutsaklar bu saldırıya karşı ‘bize giydirilmeye çalışılan o tek tip elbiseyi parçalamaya hazırız ve kararlıyız’ diyerek mücadeleye hazır olduklarını defalarca kez söyledi. Bizler de dışarıda devrimci tutsakların mücadeleleri etrafında kenetleneceğiz.

Çocuklarımıza, anne ve babalarımıza, yoldaşlarımıza tek tip elbise dayatmasına izin vermeyeceğiz.

Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi

Tek Tip Elbise Dayatmasına İzin Vermeyeceğiz Platformu