Diyanet’ten Büyük Hizmet: “Kadınlardan Mesaj Yoluyla Boşanabilirsiniz”

Din İşleri Yüksek Kurulu, “Telefon, faks, mektup, mesaj ve internet aracılığı ile de boşanma kararı alınabileceğini” belirtti.

İntertten atılan “Telefon, mesaj ve internet yoluyla boşama geçerli midir ?” sorusunu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu  şu cevabı verdi:

Bir kimse, yüzüne karşı ‘seni boşadım, benden boş ol‘ gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahî olarak söylemek suretiyle, eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir. Söz konusu iletişim vasıtalarıyla boşamak, sözlü olarak yüz yüze boşamak gibi geçerlidir. Ancak, bu durumda kocanın, boşamış olduğunu inkar etmemesi gerekir. Boşamanın yazılı olması halinde ise boşanan kimse, yazının veya mesajın eşinden geldiğinden emin olmalıdır. Bu durumda boşama hükümleri, kadının mektubu okuduğu andan itibaren başlar. Fakat koca eşini daha önce gıyaben boşamış da bunu mektupla haber veriyorsa, boşamanın hükümleri, kocanın boşadığı andan itibaren başlar.