Gazete Şûjin’e Engelleme

 

Türkçe, Kurmancca, Zazaca, Soranice, İngilizce ve Arapça yayın yapan Şûjin’in internet adresi ‘gazetesujin.com’ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendi.

Gazete Şûjin, Aralık 2016’da medyanın mevcut cinsiyetçi, eril, militarist ve milliyetçi diline karşı, kadın odaklı habercilik ile, ‘özel olan politiktir’ şiarıyla öz savunmaya geçerek, kadın bedenine, yaşamına saldıran ve ayrıştıran ataerkiyi, erkek basını ifşa etmek amacıyla kurulmuştu.