Alternative Libertaire

Meydan Gazetesi- Alternative Libertaire

Meydan: Alternative Libertaire (AL) Fransa’daki devrimci anarşist mücadelenin önemli örgütlerinden biri. AL’nin yayın organı Alternative Libertaire ne zaman ve nerede basılmaya başlandı? Ve ne sıklıkla basılıyor?

Alternative Libertaire gazetesinin ilk sayısı Paris’te, Mart 1991’de, örgütün kurulmasından üç ay önce basıldı.

Aslında AL’in kuruluşu iki yıl kadar süren, farklı anarşist-komünist eğilimlerden onlarca devrimcinin katıldığı bir süreçti. Gazeteyi ilk olarak “özgürlükçü bir alternatif için kolektifler” (CAL) olarak bir araya gelenler yayınladılar.

Haziran 1991’de bir meclis toplantısında CAL, gazeteyle aynı adla, Alternative Libertaire adıyla bir örgüt kurma kararı aldı.

Diğer anarşist süreli yayınlar arasında Alternative Libertaire’i ayıran özelliği nedir?

Aylık Alternative Libertaire, eski işçi hareketi ve sendikalizminde olduğu gibi “proleter gazeteciliği” iddiasındadır. Bu ne demektir?

Devrimci gazetelerde dört farklı biçim görebilirsiniz:

Açık Forum Biçimi: Editörler içeriği planlamaz, gelen yazıları sıralamadan, bazen kesmeden, değiştirmeden ve düzeltmeden yayınlar. Bu tip gazetelerde bazı makalelerin birbirleriyle çelişmesi bir sorun olarak düşünülmez.

Resmi Bülten Biçimi: Editörler örgüte bağlı grupların yayınladıklarını arka arkaya kopyalayıp-yapıştırırlar. Çok sıkıcı olma riski vardır.

Kaliteli İnceleme Biçimi: Editörler sadece üst seviyede yazarla çalışırlar. Sonuç çok temiz olur ama eylemcilerin, işçilerin sesini duyuramaz.

Proleterya Gazeteciliği Biçimi: Bir giriş yazısı ve seçilmiş konu başlıkları vardır; editörler, sürekli aynı kişilerin yazmaması için, yazı yazmaya alışık olmayan yoldaşları yazılarının güzelce düzeltileceğine ve yazılarıyla gurur duyacaklarına ikna ederek onları yüreklendirmek zorundadır. Amaç eylemcilere yönelik bir eylemci fanzini yayınlamak değil, eylemci olmayan okurlar için anlaşılır bir dil, ilgi çekici fotoğraflar ve başlıklar bulmaktır. Editörler çalışmalarında bağımsızdır ama örgütün kontrolu altındadır. Sonuçta gazete AL’nin politik prensiplerine uygun olmak zorundadır. Azınlıktaki görüşler de yayınlanabilir ama “bir görüş” olarak belirtilir.

Tabiki bunu yapmak çok kolay değil çünkü her şey profesyonel olmayan gönüllüler tarafından gerçekleştiriliyor, ama bu aylık gazete 20 yıldır böyle ortaya çıkıyor ve çıkmaya devam ediyor.

Mücadelenizin ve yayınlarınızın tarihinden ve ezilenlerin mücadelesine olan etkilerinden bahseder misiniz?

Tabi Alternative Libertaire ağırlıklı olarak Fransa’daki toplumsal mücadele hakkında aktif olsa da, aynı zamanda ezilenlerin sesini duyuruyoruz ve Alternative Libertaire bunun en iyi aracı.

Zapatistaların Chiapas’taki mücadelesine, Filistin Intifada’sına ya da devrimci Rojava’ya tutkulu bir dayanışmanın oluşmasını sağladık. Aylık Alternative Libertaire’de çözümlemeli makaleler yayınlayarak bu desteğin kör değil net olmasını sağlıyoruz.

Alternative Libertaire aynı zamanda Antiller ve Afrika’daki (Rwanda, Mali, Niger, Fildişi Sahili…) Fransız emperyalizmi hakkında da çokça yazar.

Uluslarası dayanışmanın parçası olarak, Rojava Devrimi ve Suruç Katliamı üzerine makaleleriniz bu topraklardaki mücadele için çok önemliydi. Farklı coğrafyalarda devam eden halkların özgürlük mücadelesine yaklaşımınız nedir?

Öncelikle bu mücadeleleri vurgulamalıyız. Fransa halkı bu mücadeleleri bizim çözümlediğimiz gibi, kapitalizm karşıtı ve kolonyalizm karşıtı bakışla anlaması gerekir.

AL, Fransa’daki Filistin’le dayanışma eylemlerine çoğu zaman katılır. Bu mesele burada çok bilinir ve çoğu zaman politik değil, duygusal bir yaklaşımla binlerce insan sokağa dökülebilir. Bazı Yahudi karşıtı ya da İslamcı akımlar bunu, kendi fikirlerini sızdırmak için fırsat olarak görürler. AL’in düşüncesine göre, devrimcilerin görevi bu akımlara karşı sokaklarda olmak ve Filistin halkıyla dayanışmanın herhangi bir ırkçı bakış olmaksızın %100 kolonyalizm karşıtı olduğunu ilan etmektir.

Kürt eylemlerinde böyle bir sorun yok. 2014 Kasım’ında AL’den bir yoldaş, Mehdi Kabar, suriye sınırındaki anarşist, sol ve feminist eylemcilerle buluşmak için Suruç’taki Fransa’dan giden temsilcilere katıldı. Daha sonra, Rojava’daki ve Türkiye’deki durumu anlatmak için AL birçok açık toplantı düzenledi. Ayrıca Rojava’daki devrimci süreci ve tabi sınırlarını açıklayan kısa bir video yayınladık.

Fransa ordusu emperyalist bir operasyon yaptığında – en son Mali’de oldu – Fransa devletinin gerçek amaçlarını açıklamaya çalışıyoruz. Kolay olmasa da. Örneğin 2013 Ocak’ta Mali’ye yapılan müdahale (Serval Operasyonu) sırasında AL, iki Troçkist örgütle beraber sembolik bir protesto örgütledik. Fakat bu oldukça zordu çünkü Serval, François Hollande’ı alkışlamayı tercih eden Malili işçiler arasında çok revaçtaydı.

AL, dünya çapında, farklı anarşist örgütleri içeren enternasyonal anarşist-komünist Anarkismo ağının da parçasıdır. Anarkismo’nun amacı, küresel anarşist hareketin içindeki iletişim, araştırma ve tartışmayı geliştirmektir.

Devletler tarih boyunca anarşistleri susturmaya çalışmıştır. Alternative Libertaire, yayın hayatı boyunca hangi zorluklarla karşılaştı?

2006’daki baskı dönemi dışında Fransa devleti AL’yi susturmaya çalışmadı. Medya makinesi bunu yeterince yapıyor. Bugün gazetemizin yapısal bir sorunu var: Fransa’daki basın endüstrisi krizde ve dolayısıyla basın dağıtım sistemi de. Büfe ve gazete bayilerinin sayısı gittikçe azalıyor ve küçük ve parasız bir gazete olduğunuzda dağıtım gittikçe pahalılaşıyor. Sokaklarda ya da eylemlerde yapılan militan dağıtım açığı kapatmaktan uzak. Şu anda Fransa’da, büfeden alınabilen (ve tabii ki her büfe değil) devrimci gazetelerden son kalan ikisi, aylık Alternative Libertaire ve Troçkist haftalık gazete Lutte Ouvrière.

Arayı kapatmak için herkesin yaptığı gibi internet ve sosyal medyadaki varlığımızı artırmaya çalışıyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Devrimci anarşistleri ve anarşist mücadelenizi selamlıyoruz! Ayrıca Rojava’daki devrimci sürecin bize önemli şeyler öğreteceğini ümit ediyoruz. Kürt özgürlük hareketi ve Türkiye’deki politik gelişmeler hakkındaki perspektifinize, size ve eleştirel düşüncenize güveniyoruz!

Bu söyleşi Meydan Gazetesi’nin 29. sayısında yayımlanmıştır.