Bu Kadınlar Filan Var Ya… YILMAYACAK – Şeyma Çopur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan Başbakanlığa, Başbakanlık’tan Cumhurbaşkanlığı’na kadar olan serüveninde Tayyip Erdoğan kadınlarla uğraşıp durdu. Erdoğan yasayla, yargıyla, medyayla kadını hedef alırken; hemen hemen katıldığı her konferansta yaptığı konuşmalarda kadınlara da özel olarak yer verdi.

“Örgütlü kadın mücadelesini, kadınların küresel hak mücadelesini çok önemsiyorum. Mısır’da, Tunus’ta, Cezayir’de, Fas’ta, Filistin’de, Suriye’de insanlık dışı vahşete karşı bütün toplumu arkalarında sürükleyen kadınları, tüm küresel meselelerde en ön safta görmeyi arzu ediyoruz. Haklarınızı alacaksınız, bundan hiç endişe etmeyin. Bize düşen, sizinle dayanışma içinde olmaktır. Yol üzerindeki engelleri kaldırmak, mücadelenize yol açmaktır.”

Bu sözleri Tayyip Erdoğan’dan duyduğumuzda haliyle şaşırıyoruz. Hakaret yok, tacize ve tecavüze teşvik yok, cinayete azmettirme yok, katliama davetiye yok; genel hatlarıyla olumlu bir konuşma… Yine de bu sözler Erdoğan’ın ağzından çıktığında; kadın katillerine verilen tahrik indirimleri, koruma talep ettiği hatta koruma aldığı halde öldürülen, kahkaha attığında iffetsiz ilan edilen, fıtratında erkekle eşitlik olmadığı iddia edilen kadınlar geliyor akla.

Erdoğan’ın Kadınlarla Derdi Ne?

Şimdi, Erdoğan’ın kadınlarla ilgili yaptığı şaşırtıcı olmayan konuşmaları hatırlayalım biraz. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda “Kürtaj cinayettir” diyor Erdoğan. Yetmiyor “Her kürtaj bir Uludere’dir” diye ekliyor. Binlerce kadın “Benim bedenim, benim kararım”, “Her devlet bir Uludere’dir!” diyerek sokaklara çıkıyor. “Bu feministler filan var ya…”

Kadem 1. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde Erdoğan, kadın erkek eşitliğinin fıtrata ters olduğuna dair sözleriyle, devletin adaletinin erkek olduğunu bir kez daha vurguluyor. Erdoğan’a göre meşru olan bu eşitsizliğe karşı kadınlar “Kadının fıtratında eşitlik var, direniş var” diyerek sokaklara çıkıyor. “Bu feministler filan var ya…”

Erdoğan, tecavüze direnen Özgecan’ın katledilmesinin ve bedeninin yakılmasının ardından kalkıyor; “Kadın Allah’ın emanetidir” diyor. “Bu feministler filan var ya…” “Ne demek” diyor, “Kadın emanetmiş, bu hakarettir” diyor. “Ya senin bizim dinimizle medeniyetimizle ilgin yok ki.” sözleriyle devam ediyor. Kadınlarsa umursamıyor onu, Özgecan’ın ardından sel olup sokaklara taşıyor; “Katledilen Kadınlar İsyanımızdır” diyor. “Bu feministler filan var ya…”

Bu Kadınlar Filan Var Ya…

Mücadele eden tüm kadınları tek potada eritip feministlikle yaftalamasına şaşırmıyoruz Erdoğan’ın. Daha önce “Allahsız gomünisler” sürecinden aldığı bir devlet geleneğini “çapulcu”, “marjinal” gibi yaftalarla sürdüren Erdoğan, bu kez “Bu feministler filan var ya…” diyor her fırsatta.

Erdoğan’a ve bütün kadın düşmanlarına diyoruz ki; “Bu kadınlar filan var ya… Yılmıyor, yılmayacak. Susmuyor, susmayacak.”

“Bu kadınlar filan var ya… Kabusunuz olmayı sürdürecek!”

Şeyma Çopur
[email protected]

Bu yazı Meydan Gazetesi’nin 25. sayısında yayımlanmıştır.