Sendikalar İç Güvenlik Yasası’na Karşı Eylemde

Meydan Gazetesi- Sendikalar İç Güvenlik Yasasına Karşı Eylemde

İç güvenlik yasasına karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Polise 24-48 saatlik bağımsız gözaltı yetkisi verilmesi yoluyla kayıt dışı gözaltılar, kaçırma, yok etme, infaz, işkence uygulamalarının önü açılacaktır. Öte yandan sosyal medyaya getirilen sınırlamalar arttırıldığından haber alma ve iletişim ağı özgürlüğü daraltılacaktır. Gözaltı süreleri uzayacaktır.  Bizler, tasarı geri çekilinceye kadar alanlara çıkarak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 25. sayısında yayımlanmıştır.