Devrimci Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları Açlık Grevine Başladı

Gazetemizin Yalınayak köşesi yazarlarından olan ve İzmir Kırıklar F Tipi Hapishanesi’nde tutsak bulunan Umut Fırat Süvarioğulları, gazetemize gönderdiği mektupla 23 Aralık’ta açlık grevine başladığını bildirdi. 1994 yılından bu yana hapishanede olan ve müebbet hapse mahkum edilen yazarımız Umuf Fırat Süvarioğulları gazetemize gönderdiği mektupta hapishane yönetimi tarafından devrimci anarşist kimliğinin görmezden gelinmesi ve  bağımsız hükümlü ve tutuklularla aynı koğuşta tutulması, sağlık sorunlarına uygun bir ortamda kalma talebinin karşılanmaması sebebiyle süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını belirtti.

Açlık grevinin 11. gününde olan Umut Fırat Süvarioğulları’nın gazetemize gönderdiği açlık grevi ile ilgili bilgilendirici metnini siz okuyucularımızla paylaşıyoruz :


” Yaklaşık dört aydır idare gözlem kurulu üzerinden, idareden kaynaklı kimi sorunların ve dayatmaların çözümü için ısrarlı diyalog çabalarıma rağmen keyfi dayatmacı ve saldırgan tutum ve davranışlarla karşılık verilmeye başlandı. İdarenin tarafıma en son tebliğ ettiği kararda, siyasi kimliğime red ve inkar eden, yalan ve sahtekarlıklarla inandığım değerlere saldıran, hakaret edip dalga geçme cürretini göstermiştir. İktidarın kadrolaşmasının aldığı boyut iyice pervasızlaşmak oluyor.Yazdığım dört sayfalık dilekçe, yasa ve yöneltmeliklere, infaz hakimliği kararlarına aykırı bir şekilde, müdür tarafından kurul nezdinde okutulmadan, keyfi olarak, “geçen hafta karar verdik” denilerek işleme dahi alınmamış, belkide yırtılıp atılmıştır. Böylelikle; 21 yıllık esaretimle bedelini ödediğim Devrimci Anarşist kimliğime dönük, red ve inkar tutumlarına; çarpıtma ve yalanlarla siyasi kimliğime muğlaklaştırmaya, kendini bağımsız tarafsız olarak tanımlıyanlarla aynılaştırmaya ve bu yaklaşımı normalleştirmeye dönük tahrik edici söz, ima ve davranışları, dayatmalarını ve saldıgan tutumlarını kabul etmeyeceğimi, inandığım ve savunduğum değerlere karşı hakaretler edilmesine, yalan ve sahtekarlıklarla çirkin saldırılarına sessiz kalmayacağım. Yaşadığım sağlık sorunlarından (Kronik Yüksek Tansiyon, Kalp Ritim Bozukluğu, 11.11.2014 tarihinde anjiyo oldum). Kaynaklı kalınan ortamın fiziki şartlarından (merdivenden inip çıkma çağrı butonunun aşağıda olması vb.) ortaya çıkan zorlanmaların giderilmesi için zemin katta kalabileceğim uygun bir odaya geçme isteğim “heyet raporun yok gibi” baştan savma, geçiştirmeci keyfiyetçi biçimde yine yalan yalnış çarpıtma bahanelerle kabul edilmemesiyle sağlığımın daha fazla riske atılmasından tahammül etmeyeceğim için:1- Siyasi kimliğime (Devrimci Anarşist) inandığım değerlere ve sağlığıma dönük sistematik saldırılar son bulana,2- Siyasi kimliğimi tartışma konusu yapmaya çalışarak kendini bağımsız, tarafsız olarak lanse edenlerle aynı odaya koyma faaliyete çıkartma dayatmaları terk edilene,

3 – Talebim ve rızam olmadan yanıma başkasının verilmeyeceği, sağlığım açısından zemin katta kalmaya uygun bir odaya geçinceye, son derece makul, gerekli ve zaruri bu ve diğer taleplerim karşılanıncaya, ayrımcı, dışlayıcı, tahakkümcü ve keyfiyetçi yaklaşımlar son bulup gereği yapılıncaya kadar;

son derece insani ve vicdani duruşumla, riskli hastalıklarım olmasına rağmen tüm diyalog ve çözüm imkanları ortadan kaldırıldığında mecburen, 23.12.2014 tarihinden itibaren süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlıyorum.Yaşanacak tüm olumsuzluklarda kurum yöneticileri ve idare sorumludur. Devrimci, duyarlı kamuoyunun ilgi, destek ve dayanışmasını bekliyorum. ”