Orduya Ne Bir Saniye Ne Bir Kuruş

Bir süredir devam eden bedelli askerlik çalışmaları, Ahmet Davutoğlu’nun, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla netlik kazanmış; bedelli askerlikte yaş sınırının 28, “bedel”in ise 28 bin TL olduğu açıklanmıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından sosyal medya üzerinden #NeBirSaniyeNeBirKuruş kampanyası başlatan Vicdani Ret Derneği, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

“18 bin TL öde, kurtul diyen iktidar, parası olana “bedelli hizmeti”ni sunarken; parası olmayana da banka kredilerini sunuyor. Zorunlu askerlik hizmeti adı altında 20 yaşına gelmiş her erkeğin yaşamını gasp eden devlet şimdi “bedelliden yararlanmak isteyen ama parası olmayanlar”ı da 36 ay taksitli kredileriyle gasp etmeye hazırlanıyor” şeklinde açıklama yapan VR-DER, “kaçak” olarak adlandırılanların sayısının 1 milyona yaklaştığını belirtirken, çıkartılan bedelli yasasının devlet için yeni bir kazanç kapısına dönüştüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada bedelli askerliğin aynı zamanda vicdani redde bir “alternatif” olarak sunulmak istendiğini belirten VR-DER, “Yapmak istemiyorsanız, parasını ödeyin kurtulun diyen iktidara inat, orduya ne bir saniye hizmet etmeyi ne de bir kuruş ödemeyi reddetmeyi sürdürüyoruz” diyerek, bedelli soygununa karşı herkesi vicdani ret açıklamaya çağırdı.

 

Vicdani Ret Derneği’nin Bedelli Askerlik Yasası’na İlişkin Açıklaması

Bir süredir devam eden bedelli askerlik tartışmaları, Ahmet Davutoğlu’nun partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklama ile somutluğa kavuştu: Yaş 28, bedel 18 bin. Yapılan açıklamayla ölmeyi ve öldürmeyi öğrenmenin bedelinin 18 bin lira olduğu netlik kazandı.

Askerlik, yaşadığımız coğrafyada halen zorunlu bir hizmet olarak dayatılırken; hükümet, getirdiği bedelli uygulamasıyla, bu angarya hizmeti reddedenlerin sayısını 534 bine düşürmeyi öngörüyor. Vicdani, politik ve dini sebeplerle zorunlu askerlik hizmetini reddedenlerin, vicdani retlerini açıklayanların sayısı gün be gün artıyorken, devlet, çıkarttığı bedelli yasasıyla, yaşamını gasp edemediği “asker kaçakları”na, “ya canını ya paranı” dercesine saldırmaya devam ediyor. Ölmeyi ve öldürmeyi reddettiği, askere gitmediği için “kaçak” olarak adlandırılanların sayısı neredeyse 1 milyona yaklaşmışken, çıkan bedelli yasası devlet için yeni bir kazanç kapısına dönüşüyor.
“18 bin TL öde, kurtul” diyen iktidar parası olana “bedelli hizmeti”ni sunarken; parası olmayana da banka kredilerini sunuyor. Zorunlu askerlik hizmeti adı altında 20 yaşına gelmiş her erkeğin yaşamını gasp eden devlet şimdi “bedelliden yararlanmak isteyen ama parası olmayanlar”ı da 36 ay taksitli kredileriyle gasp etmeye hazırlanıyor. Bugüne değin, ölmeyi ve öldürmeyi reddedenleri “kaçak” ilan ederek sivil ölüme mahkûm eden iktidar, bedellisiyle binlerce genci bankalara borçlu ilan etmeye hazırlanıyor.
Bizler, ölmeyi ve öldürmeyi reddeden vicdani retçiler, çıkartılan bedelli yasasının “vicdani redde bir alternatif” olarak sunulmak istendiğinin farkındayız. “Yapmak istemiyorsanız, parasını ödeyin kurtulun” diyen iktidara inat, orduya ne bir saniye hizmet etmeyi ne de bir kuruş ödemeyi reddetmeyi sürdürüyoruz.
Devletin zorunlu askerlik hizmetiyle, banka kredisiyle gasp etmeye niyetlendiği yaşamlarımız için direnmeye, reddetmeye devam ediyoruz.
Ölmeye, öldürmeye, zorunlu askerlik hizmetini öğrenmeye ne bir saniye ne de bir kuruş!

Vicdani Ret Derneği

Bu yazı Meydan Gazetesi’nin 23. sayısında yayımlanmıştır.