FRANSA’DA ANARŞİST FEDERASYON 71. KONGRESİNİ YAPTI

Fransa’da, 102 il ve ilçede grupları olan ve değişik liberter akımları içinde barındıran Anarşist Federasyon, 71. kongresini yapmak için 18-20 Mayıs tarihlerinde Paris’e yakın Cluny şehrinde toplandı. Kongreye yüz civarında anarşist katıldı. Federasyon’a bağlı gruplar ve bireyler dışında, Liberter Alternatif, Liberter Gruplar Koordinasyonu, Ulusal Emek Konfederasyonu- İşçi Dayanışması (CNT-Solidarite ouvrier), Ain Liberter Koordinasyonu adına gelen arkadaşlar da kongreye katıldılar. Kadınların sayısının az olması dikkat çekerken (katılanların %25’i), bunun nedenleri üzerinde duruldu, eleştiriler yapıldı ve özeleştiriler verildi.

Kongreyi, genel anlamda üç başlık altında anlatmak mümkün. İlk olarak, Federasyon’un durumu (Federasyon’a bağlı bütün grupların durumu, gazeteler, radyo ve internet sitesi…) ile ilgili yapılan değerlendirmeler, alınan, kararlar ve perspektifler. İkincisi, Fransa’nın soyo-ekonomik ve politik durumuyla ilgili yapılan analizler, anarşistlerin toplumsal muhalefet içindeki yerleri, eksiklikleri ve yapılması gerekenler. Üçüncüsü ve son olarak da, 2008’de ortaya çıkan ve 70’lerdeki yapısal krizin bir devamı olan küresel ekonomik krizin, yani kapitalist krizin bir analizi yapıldı, tartışmalar ve IFA’nın durumu değerlendirildi ve bazı kararlar alındı.

Anarşist Federasyon ile ilgili alınan kararlar…
Fransa genelinde çalışma yapılan grupların değerlendirilmesi yapıldı. Her grup kendi yaptıklarıyla ilgili bilgiler verdi, yapılması gerekenler yönünde tartışmalar yapıldı. Yeri gelmişken belirtmeliyim ki, Federasyon’a bağlı her grup aynı zamanda otonom olarak çalışır, gazetesini çıkarır ve kitapevlerini açar. Örnegin Bezanson’da Proudhon Grubu’nun kendine ait bir kitapevi var ve bunu bütün liberterler lokal olarak da kullanabiliyor. Lokal, diğer grupların ve Federasyon’un yardımıyla satın alınmış ve diğer şehirlerde de genelde böyle yapılıyor.

Daha sonra radyo ve gazetelerle ilgili bir değerlendirme yapıldıktan sonra bazı kararlar alındı. Bu anlamda, 1982’den beri yayın yapan Radio Libertaire’nin yayın yapmaya devam etmesi yönünde ortak karar alındı. Federasyon’un Paris’te bulunan kitapevinin durumu tartışıldıktan sonra, Federasyon’un gazetesi olan ve haftalık olarak çıkan Le Monde Libertaire’in durumu da tartışıldı sonra şu kararlar alındı:

Gazetenin haftalık olarak çıkartılmasına devam edilmesi ve bunun kiosklarda satılması.
15 günde bir çıkarılan gazetenin çıkarılmasına devam edilmesi ve bunun bütün gruplar ve bireyler tarafından insanlara bedava dağıtılması.
On beş günde bir belirli konularda özel sayı çıkarılması ve kiosklarda satılması.
Örgütsel durum ile ilgili alınan son karar ise, internet sitesinin daha da geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi yönündeydi.

Fransa’da genel duruma dair…
Yukarıda belirttiğim gibi, ikinci önemli husus ise, kongreye katılanlar tarafından Fransa’nın sosyo-ekonomik ve politik durumuyla ilgili yapılan analizler ve tartışmalardı. Sağcı Sarkozy hükümetinin kapital ve kapitalistler lehine çıkardığı yasalardan bıkan Fransız halkı, Sosyalist Parti’yi ve François Hollande’yi bir umut olarak görmüş, Sol Cephe, Yeşiller, Troçkistler, Ekolojistler ve birçok işçi sendikası Sarkozy’yi devirmek için seçimlerde (ikinci turda) Sosyalist Parti adayına oy vermiş böylece Hollande cumhurbaşkanı seçilmişti. Aradan bir sene geçmiş olmasına rağmen Hollande verdiği sözleri tutmamış, uyguladığı politikalar kendisinden önceki sağcı hükümetin yarım bıraktığı politikaları devam ettirmekten ibaret olduğu çabucak anlaşılmış oldu. Hatırlatalım ki, sosyalist hükümeti oluşturan bakanlar ülkenin milyonerleri arasında ve birçoğunun da vergi cenneti olan ülkelerde gizli hesapları ortaya çıktı.

Anarşistler, Sosyalist Parti’nin de, özelikle ekonomik alanda sağcı ve kapitalin çıkarlarını savunan bir parti olduğunu bilmelerine ve seçimlerin toplumsal değişimi sağlamak için bir araç olamayacağı yönünde propaganda yapmalarına rağmen, “anarşist propagandanın” yetersiz kaldığını, günlük hayatta krizden etkilenen geniş kitlelerle dayanışma ağları kurulamadığı, özyönetim ve doğrudan demokrasinin uygulandığı koopertifler kurulmaması bir eksiklik olarak görüldü. Bedava yemek dağıtan “Kaldırım Lokantası”, özyönetim (autogestion) ve doğrudan demokrasi fuarı, özyönetime ve doğrudan demokrasiye dayanan alternatif tarım kooperatifi “Court-Circuit” gibi birçok projenin hayata geçirilmiş olmasına rağmen bu yönlü daha fazla çaba sarf edilmesi doğrultusunda öneriler oldu.

Fransa ile ilgili bir diğer önemli konu ise, değişik sendikalarda örgütlü anarşistlerin Fransa’nın girdiği ekonomik resesyon, işten atılmalar, grevler, yükselen ırkçılık, işsizlik oranının üç milyon iki yüz bini bulmasıyla ilgili bir analizi kongrede tartışmaya sundular, sınıf mücadelesinin güçlendirilmesine vurgu yaptıktan sonra bu yönlü çalışmalara ağırlık verilmesinin önemine işaret ettiler.

Anarşist Federasyonlar Enternasyonal (AFI)’nin durumu ve perspektifler
Üçüncü ve son olarak da, kongre boyunca dünya genelinde sosyal ekonomik durum ve toplumsal mücadelelerle ilgili tartışmalar yaşandı. Diğer yandan, en son 2012’de İsviçre’nin Saint-Imier şehrinde toplanan IFA ile ilgili bir durum değerlendirilmesi yapıldı ve aşağıdaki kararlar alındı:

Tunus, Mısır, Meksika, Arjantin, Küba, Yunanistan ve Portekiz’de dayanışma mitingleri yapılması,
Bütün bunların yanı sıra, 2014 yılında Bakunin (Bakunin yılı ilan edildiği için) ile ilgili değişik ülkelerde etkinliklerin yapılmasına karar verildi.
2013’de, Eylül-Ekim aylarında Berlin’de yapılması beklenen IFA toplantısına başta Tunus, Mısır, Latin Amerika ve Türkiye’deki anarşist gruplar olmak üzere, olabildiğince fazla ülkeden gelen anarşistlerin katılımıyla, koordineli ve ortak çalışmalar yürütmek için, etkin bir IFA toplantısı örgütlemeye çalışmak.
Üç gün süren kongrenin ana hatları aşağı yukarı bunlardı. Kongreyle ilgili daha kapsamlı bir analiz için kongreye katılan ve IFA’da yer alan birkaç arkadaşla bir mülakat yaptık. Bunu da Meydan Gazetesi’nin önümüzdeki sayısında okuyabilirsiniz.

Cem Akbalık
Proudhon Anarşist Grubu
Fransa

Bu yazı Meydan Gazetesi’nin 10. sayısında yayımlanmıştır.