“Young Guru Academy: Kapitalizmin Tuzu Guruları Burada Yetişiyor” – Merve Arkun

Dünyanın en büyük liderlik okulu olan Young Guru Academy (YGA) 2000 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu. Aynı zamanda dünya çapında en çok başvuru alan bu liderlik okulu, her yıl düzenlediği liderlik zirveleriyle adını sıkça duyuruyor. YGA’nın düzenlediği zirveye internet üzerinden yaklaşık 50 bin başvuru yapılıyor ve bu 50 bin kişi arasından seçilen 2000 kişi zirveye katılma hakkı kazanıyor. Zirveye katılan adaylar, sonrasında birer başvuru formu dolduruyor ve “küresel şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan danışman kurul”un değerlendirmelerinden sonra seçilen 750 aday farklı illerdeki YGA Bölgesel Merkez’lerinde mülakatlara katılıyor. Nihayetinde keşfedilen 250 YGA’lı lider 50 farklı ildeki ilköğretim okulunda kurulan YGA Kütüphaneleri’nde gönüllü olarak çalışıyor ve YGA bu yöntemle geleceğin liderlerini arıyor. YGA son olarak 24 Kasım’da, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği liderlik zirvesinde de aynı kaygılarla yola çıkmış binlerce genci “daha iyi bir dünya için hayaller kurmaya davet” ederek, geleceğin bilinçli kapitalistlerini oluşturmaya bir adım daha attı.

Peki nedir bu liderlik okulu?

Daha önce Nokia, BSH, Coca Cola, Roche gibi küresel şirketlerin de danışmanlığını yapmış bir kapitalist olan Sinan Yaman’ın kurucusu olduğu Young Guru Academy, sosyal sorumlu liderler yetiştirme çabasına girişmiş bir eğitim programı. Aslına bakıldığında ise bu programın; iş dünyasındaki pozisyonunu patronlara verdiği liderlik dersleriyle iyice pekiştiren Yaman’ın, üniversiteli ve liseli gençleri de dahil ettiği beyaz yakalılar için taşeronluk programı olduğu açıkça görülüyor.

Tüm projelerini Microsoft, Turkcell, Unilever, BSH, Yapı Kredi gibi 50 stratejik iş ortağının desteğiyle gerçekleştiren ve çalışma amaçlarının daha iyi bir dünya yaratmak olduğunu söyleyen Young Guru Academy’nin, gerçekte liderliğini üstlendiği alanın ise kapitalizmin liderliğini ve sürdürülebilirliğini üstlenmek olduğunu gözden kaçırmak mümkün değil.

Değişen Dünyada Değişen Liderlik

Lider, dinsel, ekonomik, otoriter nedenlere dayanarak toplumla ilgili ya da toplumsal gidişatı etkileyecek kararların verilmesinde nihai bir merciidir. Verdiği kararlar, lideri olduğu toplumu belirler. Liderler sahip oldukları yönetim iktidarına dayanarak kendi çıkarları doğrultusunda karar verebilir ve bu doğrultuda hareket edebilir. Lider olma ve liderlik konumu, küreselleşmeyle birlikte bir değişime uğramıştır. Küreselleşmenin getirdiği hızlı değişimlerle, lider olabilme kıstasları ve liderlik kavramı farklılaşmıştır.

Eskisinin aksine değişimi bir tehdit olarak değil, küreselleşen kapitalizmle bir fırsat olarak değerlendiren yeni liderlik anlayışı, bu noktada sürekli değişimi de varlığını devam ettirebilmenin vazgeçilmez ön koşulu olarak görmektedir. Bugüne dek liderlik rolü üstlenenlerde çoğunlukla güç ilişkilerinde belirleyici rol oynayabilme, belirlenen stratejiler doğrultusunda nihai hedefe ulaşma ve her ne şekilde olursa olsun toplum üzerindeki iktidarını kaybetmeme niteliği aranırken; değişen liderlikte ihtiyaç duyulanlar arasında bir durum çok belirginleşmiştir: Yönetilecek kitlelerle uyumlu, yönetme aşamalarında ikna kabiliyeti yüksek liderlik. Küresel kapitalizmin önüne geçilemez hızının hakim olduğu zamanlarda, artık liderler de bu hıza ayak uydurmak ve bunu yaparken de ikna edici yöntemler kullanmak zorundalar.

Liderliğe Yatırım, Kapitalizme Yatırım

YGA aynı zamanda liderlik okulunu başarıyla tamamlayan “genç gurular”a New York, Washington ve Research Triangle’da gerçekleştirilen iki haftalık YGA Amerika Liderlik Kampı’na göndermeyi vadederek sınırsız liderlikte sınırsız rekabet durumunu yaratıyor.

Yarattığı rekabetle gençlere bir gün Muhtar Kent, Güler Sabancı, Hüsnü Özyeğin gibi liderler olabilecekleri hayalini pazarlayan YGA, yaptığı seminerler, konferanslar ve toplantılarla kapitalist lider olma durumunu toplumun, özellikle gençlerin gözünde, meşru kılmayı hedefliyor. Vicdanlarını, cüzdanlarının iç cebinde unutan bu kapitalistler, toplumun gözünde yüce kişilikler olarak sunulurken, Sinan Yaman efendilerinin ona biçtiği rolü gönülden inanmış bir şekilde oynuyor.

Yönetici profilinin değiştirildiği, liderlik kavramının yükseltildiği ve bu kavrama yeni nitelikler kazandırıldığı bu zirvelerde, küreselleşen dünyanın yeni aktörleri aranıyor. Büyüyen küreselleşme oyununa ayak uydurabilecek kadar hızlı, oyunun kurallarını bozmayacak kadar uyumlu ve gerektiğinde oyunu kendi çıkarları doğrultusunda değiştirebilecek kadar ikna gücü yüksek olacak olan bugünün genç guruları, YGA zirvelerinde bir araya geliyor. Oyunun eski katılımcılarından oyunun kurallarını birer birer öğrenen geleceğin liderleri, hayatlarımızda oynanacak büyük oyunların kurucuları olmaya hazırlanıyor.

Merve Arkun
[email protected]