EV-SEN SENDİKASI KURULUYOR!

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndaki temel hak ve özgürlüklerle ilgili görüşmelerde, ev kadınlarının sendika hakkı gündeme geldi. Yazım komisyonunun kabul ettiği öneri, üst komisyonda da kabul edilirse ev kadınları artık sigortalı olacak ve Ev-Sen Sendikası kurulacak. Sendika hakkı temizlik işlerinde çalışan kadınları da kapsayacak. Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Temel Hak ve Özgürlükler bölümünün ekonomik ve sosyal haklar başlığı altındaki 36. maddesi olan “sendika hakkı”nı yazarken, BDP’nin önerisi olan “ev kadınına sendika” hakkını görüştü ve öneri üzerine “Hizmet mekanı ev olan bütün işler, temizlik, bakım ve diğer hizmetler ev işçiliği kapsamındadır ve sendika kurma hakkından yararlanır.” hükmü eklendi.

Ayrıca, maddeye sendika yöneticiliğinde “eşit temsil” fıkrası eklenerek, kadınların da sendikalarda yönetici olmasının yolu açıldı. Yazılan fıkraya göre, “Sendikaların ve üst kuruluşların kuruluş ve yönetim ve işleyişleri kadın erkek arasında eşit temsil, katılım ilkelerine uygun olarak demokratik esaslara aykırı olamaz.” şeklinde düzenlendi.