Yıkım Saldırıları Ekim’de Başlıyor

Mayıs ayında çıkartılmış Kentsel Dönüşüm Yasası ile geniş yetkilere sahip olan Çevre ve Şe-hircilik Bakanlığı yıkımlara Ekim ayında eş zamanlı olarak başlaya-caklarını açıkladı. 30 yerde aynı anda yıkım başlatacaklarını be-lirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yıkımlarda ilk kez dinamitle patlatma yöntemini de kullanacaklarını vurguladı.

Yıllardır çok sayıda direniş-le karşılaşan Kentsel Dönüşüm adı altında yapılacak olan yıkımların, ön-celikli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Konya, Bolu ve Van gibi şehirlerde başlayacağını belirten bakan, “Çok ses getirecek bir başlangıç yapacağız. Ekim ayında start veriyoruz. Türkiye’nin 30 ya da 40 de-ğişik yerinde aynı anda yıkım başlata-cağız” dedi. Yıkımlara karşı yaşanan direnişleri yok sayan bakan, “Toplum-sal destekte sıkıntı yaşıyor musunuz?” sorusuna “İnsanlar çok hevesli. Gö-nüllülük boyutuna geldik. Salaş, riskli binalardan kurtulacaklarını bıkmadan anlatıyoruz. İtiraz edenler ‘kentsel değil, rantsal dönüşüm’ diyenler de gelsin bana anlatsın, kime rant sağlıyoruz bekliyorum” yanıtını verdi. Yıkımların mühendislik çalış-malarına da başlanıldığı öğrenildi. Genelde çok sayıda kolluk kuvveti ve iş makineleriyle yapılmak istenen yı-kımlarda artık dinamitle patlatma yön-teminin de uygulanacağı belirtiliyor. Bakan, dinamitli yıkımın yapılaşma yoğunluğu düşük, çevresi müsait alan-larda gerçekleştirilebileceği belirtiyor. Ancak yıkım yapılacak hiçbir mahalle-nin böylesi “müsait alanlar” olmadığı
dikkat çekiyor.