Dikmen Vadisi Bekleyişte

Yürürlüğe giren “Afet Riski Al-tındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Yasa” sonrası Melih Gökçek’in saldırgan açıklamalarına karşı Dikmen halkının nöbetli bekleyişi sürüyor.

Dikmenlilerce “Gökçek Yasa-sı” olarak bilinen “Afet Riski Altın-daki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Yasa”nın yürürlüğe girme-siyle Ankara Büyükşehir Belediye-si yıkımların önünde ciddi hukuki engelin kalmadığını düşünerek halkı tehdit etmeye başladı. Anka-ra Büyükşehir Belediyesi patronu Me-lih Gökçek, geçtiğimiz ayın ortalarında “Buradaki gecekonduları bayramdan sonra yıkacağız. Ramazan diye dema-goji yapmamaları için yıkmadık. Ama bundan sonra böyle bir durum söz ko-nusu olmayacak” diyerek halka tehdit-ler savurdu. Melih Gökçek’in son tehditle-rinin ardından mahalle içerisinde de-falarca yürüyüş yapan Dikmen Vadisi halkı olası saldırılara karşı mahallede gece nöbetlerine başladı. Halk tehdit-lere karşı bir arada durduklarını belir-terek eylemlerine devam edeceklerini vurguladı. Dikmen Vadisi yedi yıl bo-yunca bir çok saldırıya maruz kalmış, çok sayıda insan çıkan çatışmalarda yaralanmıştı.