T.C.’ye Bir Vicdani Ret Mahkumiyeti Daha

 

Vicdani retçi Halil Savda’nın ardından vicdani retçi Mehmet Tarhan da Türkiye Cumhuriyeti’ne açtığı davayı kazandı. Mehmet Tarhan’ın kazandığı dava Türkiye’nin AİHM’deki altıncı vicdani ret mahkûmiyeti oldu.

 

Vicdani retçi Mehmet Tarhan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde(AİHM) açtığı davayı kazanarak Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkûm ettirdi.

Tarhan, 21 Ekim 2001’de vicdani reddini açıklayarak askere gitmeyeceğini kamuoyuna ve basına deklare etmişti. 8 Nisan 2005’te gözaltına alınan, askerlik muayenesi için zorla hastaneye götürülen ve “eşcinsel olması sebebiyle” çürük raporu verilmek istenen Tarhan, bu durumu “militer sistemin kendi çürüklüğü” olarak nitelendirmişti. Bunun ardından tutuklanan ve cezaevinde kaldığı süre içerisinde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan Tarhan, hem yerel hem de uluslararası savaş karşıtı gruplardan aldığı desteğin etkisiyle 9 Mart 2006 tarihinde Askeri Yargıtay Daireler Genel Kurulu kararı uyarınca tahliye edilmişti.

AİHM, askerlik hizmetini yapmayı reddeden ve saçı yedi asker tarafından zorla kesilen Mehmet Tarhan’ın, “insanlık dışı veya küçük düşürücü muameleye maruz kaldığı ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün ihlal edildiği” gerekçesiyle Türkiye’yi 12 bin Euro ödemeye mahkûm etti.