Patronsuz Efendisiz Dünya İçin…

1 Mayıs 2012

İşsizliğin, işçi hak ihlallerinin, işten çıkartılmaların, iş kazası adı altında işlenen iş cinayetlerinin, kadının emek ve beden sömürüsünün, siyasi operasyonlar adı altında tutuklamaların, toprağını suyunu şirketlere satmak istemeyen köylülere yönelik saldırıların, zaman aşımı bahanesiyle geçiştirilen katliamların, “yanlış istihbaratlarla” yapılan bombardımanların yükseldiği bu yıl içerisinde tüm adaletsizliklere karşı milyonlar sokaklardaydı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB gibi sendikaların, siyasi parti, örgüt ve bireylerin katılım gösterdiği, İstanbul Taksim Meydan’ında geçtiğimiz yıl olduğu gibi kitlesel bir katılımla Bir Mayıs gerçekleşti. Üç koldan yürüyüş güzergahı belirlenen mitingin Şişli güzergahından katılımın çok olmasıyla alakalı yürüyüş beklenenden oldukça geç başladı.

Mitingin ortak talebi “Bir Mayıs 1977 Katliamı’nın faillerinin yargılanması” ydı. İktidardan adalet isteyen bu anlayış 1886 yılında Haymarket Meydanı’nı “Günde 8 saat” için dolduranların istekleriyle bağdaşmamaktadır. 1886’da Haymarket Meydanı’nı dolduranlar adaletin ancak örgütlü bir halkın kendi kuvvetiyle yaratılabileceğine inanıyorlardı. İktidarla uzlaşmayanların mücadelesiyle kazanılmış Bir Mayıs, bunca adaletsizliğin yaşandığı bugünlerde de iktidarla uzlaşmayanların mücadelesiyle kazanılabilir.

Anarşistler bu sene de, 1886’da işçilerin örgütlenmesinde elebaşı ilan edilen anarşist işçilerin asılmasıyla ezilenlerin mücadele gününe dönüşen Bir Mayıs’a çeşitli atıflarda bulunarak birçok yerde sokaklardaydı. Anarşistler İstanbul’da Şişli yürüyüş güzergahında üç farklı toplanma noktası belirlediler.

Bir Mayıs öncesi mahallerde, merkezlerde ve üniversitelerde afişlemeler ve bildiri dağıtımları yapan Devrimci Anarşist Faaliyet’liler çalışmaları süresince kolluk kuvvetleriyle birçok kez karşı karşıya kaldı. Gözaltına alınma esnasında çıkan arbedelerde iki tarafın da yaralandığı olaylar yaşandı. Yaşananlar sonrasında çalışmalarını sürdüren Devrimci Anarşist Faaliyet Bir Mayıs günü Anarşist Devrime Faaliyetle pankartı arkasında, dört yıldan beri liselerde, eylemleri, paylaşma masaları ve dayanışma sofralarıyla anarşizmi örgütleyen Lise Anarşist Faaliyet’le; kadının özgürleşmesi şiarıyla, ataerkil sistemin tahakkümüne karşı örgütlenen Anarşist Kadınlarla; anarşizmin kolektif ve kooperatif geleneğini önemseyen, bugünden paylaşma ve dayanışmayla dolu özgür bir yaşamın yeniden yaratılmasını deneyimleyen 26A Kolektifi ile beraber yürüdü. Her oluşumun kendi flamasıyla katıldığı yürüyüşte, kara, karakızıl, karamor, karapembe, bayraklar ve “ Mülkiyet Hırsızlıktır, Devlet Hırsızdır, İktidar Hırsızdır, Otorite Hırsızdır, Anarşizm Özgürlüktür, Anarşizm Paylaşma ve Dayanışmadır…” 26A Kolektifi yazılı dövizler taşındı. 26A Kolektifi bekleme süresince kolektif bir şekilde hazırladığı 5000 adet sandviçi paylaşma masası kurarak dağıttı. Oldukça ilgi gören sandviçler kısa sürede bitti. Anarşist Faaliyet korteji yürüyüşünü her mitingde olduğu gibi arama noktalarında sonlandırdı ve aramalardan geçmedi. Arama noktaları önünde kısa bir basın açıklaması okundu.

Anarşist Faaliyet kortejinin arkasında itaatsiz.org grubu da “Çalışma Patronunu Ye” pankartıyla katılım gösterdi. Toprak ve Özgürlük Kooperatifi “Toprak ve Özgürlük” yazılı pankartlarıyla ve karakızıl bayraklarıyla yürürken, farklı eğilimlerden bireylerin oluşturduğu Anarşist Blok ise, hayvan hakları savunucuları ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği ile beraber kara, karayeşil ve yeşil bayraklarla yürüdü. Yürüyüş esnasında anarşist bloktan bazı bireyler kapitalist şirketlerin camlarına saldırılarda bulundu. İzmir’de “Anarşist Rüzgar’la Bir Mayıs’a” çağrısı yapan KaraYel grubuysa “Anarşi Örgütlenmektir” yazılı pankartlarıyla yürüyüşe Konak’ta katıldılar. Ankara’da Ankara Anarşi İnisiyatifi çağrısıyla “Bu Yürek Attıkça, Sürecek Kavga” Pankartıyla yüründü. Mersin’deki anarşistler de kara bayraklarıyla sokaklardaydı.

1 Mayıs 2012’de İstanbul Taksimde yüz binler, birbirinden ayrı birçok söylevle sokaklarda ve meydanlardaydı. Üç yıldan beri izinli olan Taksim Meydanı Bir Mayısları, yasaklandı yasaklanmadı, tatil oldu olmadı tartışmalarıyla sürerken hizmet sektörü işçileri, Bir Mayıs tatilinde de, izinli Taksim Meydanında da yine çalıştılar.

Meydan gazetesi olarak; kimsenin kimseyi yönetmediği, herkesin yeteneği kadar verdiği, herkesin ihtiyacı kadarını aldığı bir dünyanın temennisiyle…